Στρατηγικές γεωγραφικής επέκτασης της Δ.Ε McDonalds’s

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Στρατηγικές γεωγραφικής επέκτασης της Δ.Ε McDonalds’s

Λεκάτη, Χριστίνα

Η εργασία αυτή αφορά τις στρατηγικές γεωγραφικής εξάπλωσης της διεθνούς επιχείρησης γρήγορου φαγητού Mcdonald’s. Αρχικά περιγράφεται και αναλύεται η σημερινή κατάσταση της επιχείρησης καθώς και τα ιστορικά της σημεία-σταθμοί. Έπειτα, αναλύονται η στρατηγικές εξάπλωσής της τόσο στην Αμερική, όσο και σε διεθνές επίπεδο μαζί με τις στρατηγικές εδραίωσής της σε κάθε νέα χώρα-κλειδί. Δίνεται επίσης έμφαση στα κριτήρια και τους τομείς ανάλυσης που κάθε εταιρεία γρήγορης εστίασης πρέπει να υπολογίσει προτού επεκταθεί. Τέλος, περιγράφεται η εξέλιξη και εξάπλωση της επιχείρησης από το 1990 μέχρι σήμερα δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις στρατηγικές εδραίωσης της επιχείρησης σε κάθε νέα κουλτούρα εισαγωγής της.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

McDonalds
εταιρείες εστίασης
επιχειρήσεις

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-07


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.