Διαχρονική συμβολομετρία ραντάρ για την ανίχνευση της επιφανειακής παραμόρφωσης στην περιοχή του Φράγματος Μόρνου για την χρονική περίοδο (1993-2010)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Διαχρονική συμβολομετρία ραντάρ για την ανίχνευση της επιφανειακής παραμόρφωσης στην περιοχή του Φράγματος Μόρνου για την χρονική περίοδο (1993-2010)

Νεοκοσμίδης, Σπυρίδων

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η παρακολούθηση της εδαφικής παραμόρφωσης στην περιοχή του φράγματος Μόρνου, με την χρήση δορυφορικών εικόνων Ραντάρ και την εφαρμογή της Διαχρονικής Συμβολομετρίας (Time-series SAR Interferometry). Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε ανάλυση της εδαφικής παραμόρφωσης στην ευρύτερη περιοχή του Φράγματος Μόρνου αλλά και στο φράγμα, παρακολούθηση των κινδύνων κατολισθητικών φαινομένων στο Βόρειο και Νότιο Αντέρεισμα καθώς επίσης και παρακολούθηση της συμπεριφοράς του φράγματος σε σχέση με πιθανές πηγές παραμόρφωσης όπως ισχυρά σεισμικά γεγονότα που εκδηλώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή, μεταβολές τις στάθμης της τεχνητής λίμνης του Μόρνου. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ανοδικής και καθοδικής τροχιάς του δέκτη SAR του δορυφόρου ERS-1 & ERS -2 για την χρονική περίοδο 1993-2000 καθώς και ανοδικής και καθοδικής τροχιάς του δέκτη ASAR του δορυφόρου ENVISAT για την χρονική περίοδο 2003-2010. Για την παραγωγή των χαρτών διαχρονικής επιφανειακής παραμόρφωσης εφαρμόστηκε η τεχνική της σώρευσης Διαφορικών Συμβολογραμάτων καθώς επίσης για την ανάλυση των διαγραμμάτων ιστορικής παραμόρφωσης σε συγκεκριμένα σημεία – στόχους εφαρμόστηκε ο αλγόριθμος SVD (Singular Value Decomposition) (pixel based time series analysis). Για την διαδικασία αυτή χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό GAMMA, με την χρήση του οποίου παράχθησαν οι χάρτες εδαφικής παραμόρφωσης και επίσης το λογισμικό ArsGIS με σκοπό την διαχείριση και τελειοποίηση των χαρτών συμβολομετρίας.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Φωκίδα
Συμβολομετρία SAR
Φράγματα - Ελλάδα
συμβολομετρία
Συμβολομετρία - Ελλάδα - Φωκίδα (Νομός)
Ελλάδα
Εδαφική υποβάθμιση
φράγμα Μόρνου

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-03-05


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.