Αστικός τροφικός σχεδιασμός: εμπειρίες από την εφαρμογή του στην Βόρεια Ευρώπη και την Βόρεια Αμερική και οι πρώτες εμπειρίες από τους δημοτικούς λαχανόκηπους στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Αστικός τροφικός σχεδιασμός: εμπειρίες από την εφαρμογή του στην Βόρεια Ευρώπη και την Βόρεια Αμερική και οι πρώτες εμπειρίες από τους δημοτικούς λαχανόκηπους στην Ελλάδα

Ρέστα, Βασιλική

Ο αστικός τροφικός σχεδιασμός (urban food planning), αν και έχει τις ρίζες του στον 19ο αιώνα, εμφανίζεται σαν μια νέα ερευνητική περιοχή με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η ερευνητική του προσέγγιση μπορεί να επεκταθεί από την παραγωγή τροφίμων, στην διανομή και στην διαχείριση των τροφικών αποβλήτων και γι` αυτό απαιτείται η σύμπραξη διάφορων επιστημονικών ειδικοτήτων (ανθρωπογεωγράφοι, χωροτάκτες, πολεοδόμοι, και περιφερειολόγοι). Η παρούσα εργασία επιχειρεί να παρουσιάσει μέσα από την βιβλιογραφία το εύρος του αστικού τροφικού σχεδιασμού (urban food planning), τις εμπειρίες από την εφαρμογή του σε πόλεις της Βόρειας Αμερικής και Βόρειας Ευρώπης και να συνδέσει τα πρώτα βήματα των δημοτικών λαχανόκηπων την Ελλάδα με τον τομέα αυτό.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Αστική πολιτική - Ελλάδα
αστικός τροφικός σχεδιασμός
δημοτικοί λαχανόκηποι
Αστική γεωργία - Ελλάδα
Αστικοί κήποι - Ελλάδα
Διατροφική πολιτική
Καταναλωτική συμπεριφορά
Αστική ανάπτυξη

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-07-10


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.