Δημιουργία οντολογίας στη σχολική ηγεσία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Δημιουργία οντολογίας στη σχολική ηγεσία

Σαραντοπούλου, Όλγα

O Σημασιολογικός Ιστός, σύμφωνα με τον εμπνευστή του Διαδικτύου Tim Berners-Lee, θα αποτελέσει την εξέλιξη του Παγκόσμιου Ιστού και τη νέα γενιά του Διαδικτύου, όπου η πληροφορία θα διαθέτει δομή και νόημα (σημασιολογία), έτσι ώστε να είναι δυνατή η αποδοτικότερη αναζήτηση, επεξεργασία και ενοποίηση των δεδομένων, αλλά και η κατανόηση του περιεχομένου των εγγράφων του Παγκόσμιου Ιστού από τους υπολογιστές. Οι οντολογίες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του Σημασιολογικού Ιστού, ως εργαλεία αναπαράστασης και διαχείρισης γνώσης και χρησιμοποιούνται ως το υπόβαθρο πάνω στο οποίο αναπτύσσονται και στην συνέχεια υλοποιούνται οι διάφορες εφαρμογές και υπηρεσίες Ιστού. Aντικείμενο του πονήματος αυτού είναι η οντολογική αναπαράσταση της Σχολικής Ηγεσίας βάσει του Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web) και των Οντολογιών. Tο σύστημα αυτό προσφέρει τη δυνατότητα μοντελοποίησης όλων των στοιχείων ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού οργανισμού (υλικοί και άϋλοι πόροι) Προς αυτήν την κατεύθυνση, η εργασία περιλαμβάνει μια επισκόπηση των βασικότερων χαρακτηριστικών του Σημασιολογικού Ιστού και των οντολογιών και αναλύει συγκεκριμένες οντολογίες και έργα που έχουν αναπτυχθεί σε διάφορους επιστημονικούς τομείς. Επιπλέον, παρουσιάζει την ανάπτυξη και την υλοποίηση μιας υπηρεσίας ιστού για την διαχείριση της πληροφορίας που περιλαμβάνεται σε μια οντολογία, η οποία αποτελεί απεικόνιση ενός σχολικού οργανογράμματος. Τέλος, στην εργασία συμπεριλαμβάνεται η ανάπτυξη, μέσω του συντάκτη οντολογιών Protege, μιας οντολογίας σε γλώσσα OWL, η οποία συγκεντρώνει και αναπαριστά όλες τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο οργανόγραμμα μιας σχολικής μονάδας και ακολουθεί η διαχείριση της οντολογικής πληροφορίας και η εξαγωγή οντολογικής γνώσης.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Οντολογίες (Ανάκτηση πληροφοριών)
Σημασιολογικός Ιστός
οντολογίες
εκπαίδευση
Εκπαιδευτική ηγεσία
Διαδικτύωση (Τηλεπικοινωνία)
σχολική ηγεσία
γλώσσα OWL

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-07-21


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.