Μετά-μοντέλο για την διαχείριση συμμόρφωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Μετά-μοντέλο για την διαχείριση συμμόρφωσης

Στρατηγάκη, Χριστίνα Ελένη

Η συμμόρφωση σε κανόνες και η επιβολή αυτών είναι η πράξη της δημιουργίας εσωτερικών ελέγχων με την οποία η τήρηση των κανονισμών είναι εγγυημένη. Η διαχείριση της συμμόρφωσης σε κανόνες είναι η εν εξελίξει διαδικασία της αναγνώρισης σχετικών κανονισμών για έναν οργανισμό, η αξιολόγηση του κινδύνου ανυπακοής στις καθορισμένες απαιτήσεις συμμόρφωσης, η θέσπιση αποτελεσματικών εσωτερικών ελέγχων για την πρόληψη / αποφυγή / εντοπισμό των παραβιάσεων και η διατήρηση της αποτελεσματικότητα των ελέγχων αυτών. Για την συμμόρφωση ενός οργανισμού στους κανονισμούς είναι αναγκαία η μελέτη της δομής και των ειδών των νομικών εγγράφων και ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών τους για τον τελικό καθορισμό κανόνων σε κωδικοποιημένη μορφή. Με σκοπό την απεικόνιση των οντοτήτων που περιγράφουν την συμμόρφωση και των σχέσεων μεταξύ τους , αυτή η εργασία προτείνει τη δημιουργία ενός εννοιολογικού μετά-μοντέλου. Αυτό το μετά-μοντέλο θα επιτρέψει την επιβολή της συμμόρφωσης σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής των επιχειρηματικών διαδικασιών με συνεπή τρόπο , ανεξάρτητα από την προσέγγιση μοντελοποίησης που υιοθετείται για την περιγραφή τους. Το προτεινόμενο μετά-μοντέλο επικυρώνεται μέσω της σύγκρισης με άλλα μετά - μοντέλα και την δημιουργία στιγμιότυπων του.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Διαχείριση συμμόρφωσης
Επιβολή συμμόρφωσης
Σημασιολογική ανάλυση
Μετά-μοντέλο

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-03-10


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.