Αξιολόγηση αναπτυξιακών χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Νησιωτικής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Αξιολόγηση αναπτυξιακών χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Νησιωτικής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Παπαδέα, Αφροδίτη

Η παρούσα εργασία διερευνά τις επιπτώσεις των Χρηματοδοτικών Πλαισίων Στήριξης για την χρονική περίοδο 2007 έως 2013 στην οικονομική ανάπτυξη της νησιωτικής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.Η αναπτυξιακή στρατηγική μέσω των χρηματοδοτικών ενισχύσεων 2007-2013 για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είχε τις παρακάτω κατευθύνσεις: Στον τριτογενή τομέα με έμφαση στον τουρισμό, όπου η Περιφέρεια διέθετε το συγκριτικό πλεονέκτημα των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος αλλά και τη διαφοροποίησή του.  Στην ανταγωνιστικότητα με στόχο την στήριξη ενός νέου και καινοτόμου μοντέλου ανάπτυξης, της έρευνας και παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας. Στη βελτίωση της προσπελασιμότητας και της διασύνδεσης των νησιών της Περιφέρειας με τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου, καθώς και με τον ηπειρωτικό κορμό της χώρας. Στη προώθηση δράσεων προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος από φαινόμενα εξάντλησης πανίδας και ρύπανσης αλλά και δράσεις επεξεργασίας υδάτων (λύματα).

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

ανάπτυξη
χρηματοδότηση
Περιφερειακές ανισότητες - Ελλάδα - Αιγαίο
ΕΣΠΑ
Τοπική ανάπτυξη - Ελλάδα
Τοπική ανάπτυξη
Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Τοπική ανάπτυξη - Ελλάδα - Αιγαίο
υποστήριξη
περιφέρεια
Νησιά του

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-05-01


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.