Παλαιογεωγραφική μελέτη του δελταϊκού ριπιδίου του Λήλαντα ποταμού, Εύβοια, Κεντρική Ελλάδα.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Παλαιογεωγραφική μελέτη του δελταϊκού ριπιδίου του Λήλαντα ποταμού, Εύβοια, Κεντρική Ελλάδα.

Τσιρώνης, Γιώργος

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η παλαιογεωγραφική μελέτη του δελταϊκού ριπιδίου του Λήλαντα ποταμού στην Εύβοια, Στερεά Ελλάδα. Στα πλαίσια της μελέτης αυτής πραγματοποιήθηκαν 2 γεωτρήσεις βάθους μέχρι 4,5 m με σκοπό την περιγραφή της στρωματογραφίας των αποθέσεων του ποταμού, μέσω της κοκκομετρικής ανάλυσης.Επιπλέον συλλέχθηκαν στοιχεία για τη γεωλογία της λεκάνης απορροής ενώ κατασκευάστηκε ένας γεωμορφολογικός χάρτης με τις κυριότερες γεωμορφές της δελταϊκής πεδιάδας και του μετώπου του δέλτα. Ο χάρτης αυτός απεικονίζει και τις μεταβολές που έχουν σημειωθεί στο ριπίδιο τα τελευταία 160 χρόνια περίπου λαμβάνοντας υπόψη έγκυρους παλαιότερους χάρτες των δύο τελευταίων αιώνων που απεικονίζουν την περιοχή των εκβολών του ποταμού. Μελετήθηκαν οι επιμέρους παράγοντες που συμβάλλουν στην εξέλιξη ενός δελταϊκού ριπιδίου, όπως ο τεκτονισμός, οι μεταβολές της στάθμης της θάλασσας αλλά και η ανθρωπογενής δραστηριότητα-παρέμβαση με τεχνητές κατασκευές. Όλοι οι παραπάνω παράγοντες συνεκτιμήθηκαν με σκοπό τη μελέτη της πρόσφατης εξέλιξης του ριπιδίου.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Λήλας
ριπίδιο
εξέλιξη
Δελταϊκό
Εύβοια

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-07-15


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.