Ψηφιακός εγγραμματισμός: γνώσεις και δεξιότητες μαθητών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ψηφιακός εγγραμματισμός: γνώσεις και δεξιότητες μαθητών

Κυρίτση, Άννα

Σκοπός της εργασίας είναι, μέσω των δραστηριοτήτων που οργανώθηκαν και έλαβαν χώρα στα πλαίσια του προγράμματος «Αγωγή Σταδιοδρομίας», στη διάρκεια του σχολικού έτους 2013-2014, να παρουσιάσει τα συμπεράσματα μιας μελέτης περίπτωσης της πρακτικής εφαρμογής των αρχών του ψηφιακού εγγραμματισμού. Μέσω της παρούσας μελέτης περιγράφονται οι δραστηριότητες που οργανώθηκαν, οι δεξιότητες που έπρεπε να αναπτυχθούν από τους συμμετέχοντες, οι αντιδράσεις των εμπλεκομένων καθώς και τα όποια σχόλια πάνω στα αποτελέσματα.Για τον ψηφιακό εγγραμματισμό ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 υπάρχουν εκτενείς αναφορές, μελέτες καθώς και σχετικές θεωρίες. Θεωρούμε όμως ότι ενώ το θεωρητικό υπόβαθρο του ψηφιακού εγγραμματισμού αναλύεται σε ικανοποιητικό βαθμό, οι μελέτες που αφορούν την πρακτική εφαρμογή αυτού είναι ελάχιστες.Με την παρούσα μελέτη θα προσπαθήσουμε, βασιζόμενοι στις προηγούμενες εργασίες να παρουσιάσουμε ορισμένα συμπεράσματα και καλές πρακτικές που προέκυψαν ή χρησιμοποιήθηκαν κατά την πρακτική υλοποίηση του προγράμματος.Η ηλικιακή ομάδα με την οποία οργανώθηκε η παρούσα μελέτη παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αποτελεί μια ηλικιακά ευαίσθητη ομάδα. Οι μαθητές βρίσκονται σε ένα μεταβατικό στάδιο μεταξύ της απογαλάκτισης από την φιλοσοφία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και στην πορεία για την τριτοβάθμια. Είναι η περίοδος εκείνη που θα πρέπει να αναπτύξουν ορισμένες κρίσιμες ικανότητες οι οποίες θα τους ακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους.Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της μελέτης η έκθεση στις αρχές του ψηφιακού εγγραμματισμού μπορεί να αποβεί πολλαπλά ωφέλιμη για τους μαθητές. Τα οφέλη επικεντρώνονται σε δύο κυρίως τομείς, στις ικανότητες κριτικής χρήσης των πληροφοριών που τους περιβάλουν και στην ανάπτυξη των ατομικών τους δεξιοτήτων στους τομείς ενδιαφέροντος τους. Η διαδικασία της εκπαίδευσης στις αρχές του ψηφιακού εγγραμματισμού και αξιοποίησης δεν μπορεί να θεωρηθεί μια «απευθείας» διαδικασία. Η χρήση εκπαιδευτικών μεθόδων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχημένη εφαρμογή των αρχών του ψηφιακού εγγραμματισμού

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

βιωματική εκπαίδευση
χρήση ΤΠΕ
ψηφιακός εγγραμματισμός
κριτική σκέψη

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-07-20


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.