Η χωροχρονική ανάλυση του φαινομένου του κενού οικιστικού αποθέματος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η χωροχρονική ανάλυση του φαινομένου του κενού οικιστικού αποθέματος

Γραμμένου, Κρυστάλλω

Ο βαθμός παραγωγής νέων κενών κατοικιών έχει αυξηθεί κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες και ιδιαίτερα από το 2008 και μετά, όπου η οικονομική κρίση έπληξε τα μικρομεσαία κοινωνικά στρώματα. Αποτέλεσμα ήταν η σημαντική μείωση της ζήτησης για αγορά ή ενοικίαση κατοικιών που σε συνδυασμό με την έκρηξη της οικοδομικής δραστηριότητας οδήγησαν στην ραγδαία αύξηση του κενού οικιστικού αποθέματος. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διαχρονική αποτύπωση των κενών κατοικιών στο διάστημα της εικοσαετίας 1991-2011 στον ελλαδικό χώρο, με σκοπό την κατανόηση του φαινομένου. Η εργασία βασίζεται στα στοιχεία των απογραφών της ΕΛ.ΣΤΑΤ. που διεξήχθησαν τα έτη 1991, 2001 και 2011. Πρώτος στόχος είναι η εξέταση της φύσης, της κλίμακας και της χωρικής κατανομής των κενών κατοικιών σε επίπεδο δήμου και περιφέρειας. Η εξέταση του θέματος πραγματοποιήθηκε με απλές στατιστικές μεθόδους, ενώ στο χωρικό σκέλος επιχειρήθηκε η αποτύπωση της γεωγραφικής κατανομής, όπως και των χωρικών προτύπων μέσω της χωρικής αυτοσυσχέτισης. Η χωρική ανάλυση υλοποιήθηκε με τη βοήθεια των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ), ενώ η χωρική αυτοσυσχέτιση αναλύθηκε με βάση το εργαλείο των δεικτών Moran’s I. Έπειτα, πραγματοποιήθηκε διερεύνηση των σχέσεων των κενών κατοικιών με παράγοντες που πιθανώς να συμβάλουν στην ύπαρξη και αύξηση των ποσοστών κενών κατοικιών, όπως για παράδειγμα η μεταβολή του πληθυσμού. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος ανάλυσης παλινδρόμησης

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

οικιστικό απόθεμα
δείκτες Moran’s Ι
παλινδρόμηση
χωρική ανάλυση
Κενές κατοικίες

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-07-28


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.