Μη κυβερνητικές οργανώσεις για το περιβάλλον και κοινωνία των πολιτών: η περίπτωση της Ελλάδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Μη κυβερνητικές οργανώσεις για το περιβάλλον και κοινωνία των πολιτών: η περίπτωση της Ελλάδας

Κοκιοπούλου, Χαρίκλεια

Η ευαισθητοποίηση των πολιτών αναφορικά με ανθρωπιστικά αλλά και περιβαλλοντικά θέματα αποτέλεσε τον πρωτεύοντα λόγο σύστασης Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ). Οι ΜΚΟ στοχεύουν ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, στην υγεία και την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων, αλλά και στην προστασία της φύσης με σκοπό την αειφορία και κατά συνέπεια την επέκταση του μήκος αλλά και της ποιότητας ζωής όλων των γενεών. Το βλέμμα τους είναι στραμμένο στο μέλλον με βάση την αρχή της αειφορίας-βιωσιμότητας δηλαδή της επάρκειας και της διατηρησιμότητας των φυσικών στοιχείων, μέσα από τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στο παρόν ώστε ο σύγχρονος κόσμος να είναι βιώσιμος.Οι Περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΠΜΚΟ) έχουν ένα πολύ ευρύ πεδίο δράσεων: εκπαίδευσης, ενημέρωσης, έρευνας, εθελοντισμού και ευαισθητοποίησης. Η πρόκληση για αυτές, ειδικά στις μέρες μας, είναι η εύρεση αποτελεσματικών, αξιόπιστων και οικονομικά εφικτών τρόπων ενημέρωσης, επιμόρφωσης και ανταλλαγής επικοινωνίας με τα μέλη τους (υπάρχοντα και δυνητικά)

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
Κοινωνία των Πολιτών
ΜΚΟ
Περιβαλλοντικές ΜΚΟ
Κοινωνική Οικονομία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-07-24


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.