Αξιολόγηση του κινδύνου για υποσιτισμό σε ηλικιωμένα άτομα που νοσηλεύονται και σε αντίστοιχα άτομα με γνωσιακά ελλείμματα μη νοσηλευόμενα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Αξιολόγηση του κινδύνου για υποσιτισμό σε ηλικιωμένα άτομα που νοσηλεύονται και σε αντίστοιχα άτομα με γνωσιακά ελλείμματα μη νοσηλευόμενα

Παπαϊωάννου, Ευσταθία

Οι συνέπειες της δυσθρεψίας/υποσιτισμού είναι πολυδιάστατες και επιβάλλουν την έγκυρη αντιμετώπιση της, ιδιαίτερα όταν συνυπάρχει και νόσος. Η παρούσα εργασία είχε δύο σκοπούς:1.Την ανίχνευση δυσθρεψίας σε άτομα >65 ετών που νοσηλεύονται και2.Σύγκριση των αποτελεσμάτων του παραπάνω δείγματος με εκείνο της μελέτης HELIAD, δηλαδή επίσης ηλικιωμένους αλλά μη νοσηλευόμενους.Στην μελέτη συμμετείχαν 210 νοσηλευόμενοι (107 άντρες και 103 γυναίκες ) που εισήχθησαν σε κλινικές τον Γενικού Νοσοκομείου Βόλου για τον μήνα Δεκέμβριο του 2014, ηλικίας 78,33±7,41 με Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) 26,2±4,8. Τα εργαλεία ανίχνευσης κινδύνου δυσθρεψίας που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τα DETERMINE(NSI-Checklist), MNA και MUST. Από το Βιοχημικό τμήμα συλλέξαμε τις τιμές Αλβουμίνης για όποιους ασθενείς της μελέτης μας ήταν διαθέσιμη. Επίσης η Ελληνική μελέτη HELIAD μελέτησε τη σχέση μεταξύ διατροφής και νευροψυχιατρικών ασθενειών όπως η νόσος Alzheimer’s σε δείγμα 1050 ηλικιωμένων άνω των 65 ετών που κατοικούν στην Λάρισα. Ως εργαλείο ανίχνευσης υποθρεψίας χρησιμοποιήθηκε το ‘’Determine” και βρέθηκε ότι περισσότεροι από το 1/3 του δείγματος , βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο δυσθρεψίας.Ο κίνδυνος δυσθρεψίας εκτιμήθηκε από 15,2% έως 64,8% με διαφορετικά αποτελέσματα για κάθε διατροφικό εργαλείο, ενώ το ποσοστό των νοσηλευόμενων που αξιολογήθηκαν με φυσιολογική κατάσταση θρέψης, κυμάνθηκε από 14,3% έως 47,1%. Μεταξύ των δύο πληθυσμών ο κίνδυνος δυσθρεψίας κυμάνθηκε από 4% έως 64,8% (p<0,001).

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

δυσθρεψία
ηλικιωμένοι
αλβουμίνη
υποσιτισμός στα νοσοκομεία
σχετιζόμενη με νόσο δυσθρεψία.

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-07-03


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.