Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική: Αποτίμηση αλλαγών στην κάλυψη γης του Δήμου Μαραθώνα με την αξιοποίηση των Γ.Π.Σ. και της τηλεπισκόπησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική: Αποτίμηση αλλαγών στην κάλυψη γης του Δήμου Μαραθώνα με την αξιοποίηση των Γ.Π.Σ. και της τηλεπισκόπησης

Γαϊτάνης, Απόστολος

Η παρούσα εργασία μελετά την επίδραση των αλλαγών στις χρήσεις/κάλυψη γης, καθώς και στις ανθρωπογενείς δραστηριότητες που προκαλούν επιπτώσεις στο τοπίο. Τα δάση, οι δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις αποτελούν μαζί με τους υγρότοπους, τους φυσικούς πόρους της χώρας μας, η οποία χαρακτηρίζεται από πλούσια και σπάνια βιοποικιλότητα. Η αειφόρος διαχείριση και ανάπτυξή τους προϋποθέτει την πλήρη και λεπτομερή απογραφή αυτών των εκτάσεων, καθώς και την παρακολούθηση των αλλαγών που πραγματοποιούνται. Στη διεργασία αυτή συμβάλουν, οι σύγχρονες μέθοδοι καταγραφής και αποτύπωσης που παρέχονται από τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.), με τις διεργασίες της υπέρθεσης χαρτών, αλλά και της χωρικής ανάλυσης μεταξύ διαφορετικών επιπέδων πληροφορίας, όπως το ανάγλυφο του εδάφους, η γεωλογία κ.α. Οι μέθοδοι αυτές εφαρμόστηκαν στο Δήμο Μαραθώνα, ενώ κάθε χωρική οντότητα κατατάχτηκε σε συγκεκριμένη κατηγορία κάλυψης/χρήσης γης. Οι κατηγορίες που προέκυψαν είναι: δάση, δασικές εκτάσεις με σκληρόφυλλη βλάστηση, φρυγανολίβαδα, καλλιεργoύμενες εκτάσεις, υγρότοποι, οικισμοί, μικτές οικιστικές περιοχές, λοιπές χρήσεις και εγκαταλελειμμένες αγροτικές εκτάσεις. Οι πληροφορίες αυτές, ενταγμένες σε διάφορα επίπεδα των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, αποτελούν μια δυναμική βάση δεδομένων, η οποία μπορεί να εμπλουτίζεται συνεχώς, παρέχοντας κατά αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα διαχρονικής παρακολούθησης και καταγραφής των μελλοντικών αλλαγών των συγκεκριμένων κατηγοριών χρήσης/κάλυψης γης.Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η αναγνώριση και διερεύνηση των αλλαγών χρήσεων/κάλυψης γης, καθώς και η μελέτη της επίδρασής τους στο φυσικό περιβάλλον, που έχει ως άμεση συνέπεια το μετασχηματισμό του τοπίου του Μαραθώνα. Η περίοδος διερεύνησης της εξέλιξης του τοπίου ορίζεται μεταξύ των ετών 1945 και 2007. Πρωταρχικός στόχος ήταν ο εντοπισμός, η καταγραφή και η διάκριση των διαφορετικών τάξεων κάλυψης γης, η ακριβής χαρτογραφική απεικόνιση της εξέλιξης του τοπίου σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, καθώς και η διερεύνηση των παραγόντων που σχετίζονται με αυτές τις αλλαγές, με τη βοήθεια μεθόδων χωρικής ανάλυσης, οι οποίες βασίζονται στη Γεωπληροφορική. Εκτός από τον προσδιορισμό του είδους και του μεγέθους των αλλαγών, επιχειρήθηκε και η ταξινόμηση - τυπολόγηση κάποιων χαρακτηριστικών προτύπων αλλαγών κάλυψης, στοιχείο ιδιαίτερα χρήσιμο για την ορθότερη διαχείριση του περιβάλλοντος.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

αλλαγές κάλυψης γης
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
φωτοερμηνεία ορθοφωτογραφιών
δείκτες χωρικής διάρθρωσης
χαρτογράφηση χρήσεων / κάλυψης γης

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-03-27


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.