Διαχείριση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ «ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ»

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Διαχείριση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ «ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ»

Στατσή, Στυλιανή

Η σωστή διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (AHHE) φαίνεται να είναι αναγκαία για την αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. Επιπλέον φαίνεται να επιφέρει πολλαπλά οφέλη για την κοινωνικο-ανάπτυξη, τόσο σε εθνικό όσο σε περιφερειακό επίπεδο. Στο πρώτο μέρος της παρούσας πτυχιακής εργασίας αναζητήθηκαν πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις επιπτώσεις των αποβλήτων και υφιστάμενους τρόπους διάθεσης και επεξεργασίας και αναλύθηκαν τα βασικά σημεία μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης, στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης. Ο βασικός στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας παρουσιάζεται στο δεύτερο μέρος, ο οποίος είναι να παρουσιάσει την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα (στάσεις και απόψεις των καταναλωτών) και να αναδείξει περαιτέρω προοπτικές ανάπτυξης. Η επίτευξη του στόχου αυτού γίνεται με την παρουσίαση της έρευνας, που πραγματοποιήθηκε μέσω ερωτηματολογίου σε δείγμα 304 ατόμων. Γίνεται ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας με περιγραφική στατιστική και ακολούθως παρουσιάζονται κατανομές μεταξύ των ερωτήσεων και απαντήσεων – αποτελεσμάτων εξάγοντας σημαντικά δεδομένα σχετικά με τις στάσεις και τις απόψεις των καταναλωτών για το θέμα των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

απόβλητα
ΑΗΗΕ
διαχείριση
έρευνα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-02-02


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.