Τα αίτια θανάτων στην Ευρώπη , χωρική ανάλυση των ευρωπαϊκών περιφερειών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Τα αίτια θανάτων στην Ευρώπη , χωρική ανάλυση των ευρωπαϊκών περιφερειών

Δοξάκη, Ελισάβετ

Το θέμα αφορά τη διαφοροποίηση των ποσοστών θανάτων στις χώρες της ΕΕ τόσο ως προς τη χρονική όσο και ως προς τη χωρική διάσταση. Συγκεκριμένα θα διερευνηθεί:1. Η διαχρονική αύξηση/μείωση των ποσοστών θανάτων στην Ευρώπη.2. Η διάρθρωση και οι μεταβολές των εν λόγω ποσοστών.3. Η ανάδειξη των αιτιών θανάτου στο χωρικό επίπεδο. Το εν λόγω θέμα θα μελετηθεί σε επίπεδο ευρωπαϊκών περιφερειών (NUTS II). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διερεύνηση του χωρικού διαφορισμού των αιτιών θανάτου με την έννοια της ύπαρξης γεωγραφικών συγκεντρώσεων. Τα ποσοστά θανάτων συνδέονται τόσο με αίτια οργανικών παθήσεων και ασθενειών, όσο και με εξωτερικά αίτια τα οποία περιλαμβάνουν θανάτους που επέρχονται από αυτοτραυματισμό με πρόθεση (αυτοκτονίες) όσο και από τροχαία ατυχήματα.Η ανάλυση των ποσοστών θανάτων και η διερεύνηση των αιτιών ανά περιφέρεια, θα αναδείξουν ζητήματα που άπτονται των διαφορών, στο χωρικό επίπεδο, της ανάπτυξης, της απασχόλησης, της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος. Κλείνοντας, η έκταση της ποσοτικής ανάλυσης και επεξεργασίας και ο τρόπος ανάδειξης των ποσοστών θανάτων στην Ευρώπη έχει εξαρτηθεί από την επάρκεια των στοιχείων και δεδομένων τόσο ως προς τη χωρική όσο και ως προς την χρονική τους διάσταση. Με αυτήν την έννοια η διαθεσιμότητα των στοιχείων έχει επιβάλλει συγκεκριμένους όρους ανάδειξης και τρόπους ανάλυσης του θέματος.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

θνησιμότητα
ευρωπαϊκές περιφέρειες
ανισότητες στην υγεία
χωρική ανάλυση
Αίτια θανάτου

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-10


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.