Το απόρρητο της επικοινωνίας και διατήρηση δεδομένων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Το απόρρητο της επικοινωνίας και διατήρηση δεδομένων

Αναγνωστοπούλου, Κωνσταντίνα

Οι νέες και διαρκώς εξελισσόμενες τεχνολογικές δυνατότητες στα δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθιστούν αναγκαία τη συνεχή αναπροσαρμογή του οικείου νομοθετικού πλαισίου, με γνώμονα αφενός την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη προστασία του ιδιωτικού βίου του ατόμου και των προσωπικών δεδομένων, καθώς και του δικαιώματος στο απόρρητο της επικοινωνίας, και αφετέρου το δικαίωμα του ατόμου σε μια ασφαλή κοινωνία, ενόψει και των πληροφοριών που μπορούν να αποκτηθούν από τη χρήση των ανωτέρω δημόσιων δικτύων για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο οδηγήθηκαν στην έκδοση της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ, με την οποία εισάγεται η υποχρέωση διατήρησης δεδομένων συνδρομητών και εγγεγραμμένων χρηστών στο πλαίσιο ηλεκτρονικών επικοινωνιών θεωρώντας ότι η επεξεργασία των σχετικών στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο στη μάχη κατά της τρομοκρατίας και της οργανωμένης εγκληματικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό να αναλύσει τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί για τη διατήρηση των δεδομένων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, την αξιολόγησή τους καθώς και για τη θέση των κρατών-μελών ως προς το θέμα αυτό. Για την συγγραφή της εργασίας αναζητήθηκε και μελετήθηκε διεθνής και ελληνική βιβλιογραφία, αρθρογραφία, δελτία τύπου και ανακοινώσεις σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή μέσω διαδικτύου. Μέσω της παρούσας μελέτης, παρουσιάζεται ένα καθεστώς διατήρησης δεδομένων επικοινωνίας των πολιτών περιορίζοντας ατομικά δικαιώματα, όπως το απόρρητο της επικοινωνίας, η προστασία της ιδιωτικότητας, το δικαίωμα του πληροφοριακού αυτοκαθορισμού, παραβιάζοντας την αρχή της αναλογικότητας και της εμπιστευτικότητας, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα κράτος δημόσιας ασφάλειας.Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται μία προσέγγιση όσον αφορά το απόρρητο της επικοινωνίας, η συνταγματική θεμελίωσή του καθώς και η διασφάλιση του ως δικαίωμα του ατόμου. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η εξέλιξη νομοθετικών πλαισίων για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρώπη ώστε στο τρίτο κεφάλαιο να ακολουθήσει μία προσέγγιση της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ αλλά και η αξιολόγηση αυτής. Τέλος, αναφέρονται στο τέταρτο κεφάλαιο συμπεράσματα και προτάσεις που αφορούν την αναθεώρηση της εν λόγω Οδηγίας.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Απόρρητο της Επικοινωνίας
Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-21


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.