Πολιτισμός, παράδοση, γαστρονομία και αναπτυξιακές προοπτικές μέσα από τη σύνθεση ελληνικού πρωινού γεύματος με τοπικά προϊόντα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις: η περίπτωση της Τήνου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Πολιτισμός, παράδοση, γαστρονομία και αναπτυξιακές προοπτικές μέσα από τη σύνθεση ελληνικού πρωινού γεύματος με τοπικά προϊόντα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις: η περίπτωση της Τήνου

Φιλέρη, Μαρία Αναστασία

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε με γνώμονα το γαστρονομικό πολιτισμό της Τήνου, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της τηνιακής παράδοσης και ιστορίας και συνάμα στοιχείο που αντανακλά το κοινωνικό, οικονομικό και τουριστικό «αποτύπωμά» του νησιού.Σκοπός της εργασίας αποτελεί η καταγραφή και ανάδειξη των τοπικών προϊόντων της Τήνου και η αξιολόγηση της προώθησης ελληνικού παραδοσιακού πρωινού με τοπικά προϊόντα του νησιού σταξενοδοχεία της Τήνου.Επιμέρους στόχος αποτελεί η διερεύνηση της αξίας προώθησης τηνιακών προϊόντων σε πρωινά γεύματα ξενοδοχείων της Τήνου, σε σχέση με την αύξηση και προσέλκυση του τουρισμού στο νησί, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και την προβολή της τηνιακής γαστρονομίας.Από τις βιβλιογραφικές αναφορές προκύπτει ότι τα τοπικά προϊόντα της Τήνου δεν προσφέρουν μόνο γαστρονομικές συγκινήσεις, αλλά αποτελούν ταυτόχρονα στοιχείο μνήμης, ιστορίας, παράδοσης και πολιτισμού καθώς και πηγή ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας.Στην παρούσα έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 33 στελέχη ξενοδοχείων της Τήνου, βάσει ερωτηματολογίου, τον Αύγουστο του 2015, χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική μέθοδος. Για τον εμπλουτισμό και την εμβάθυνση της έρευνας, πραγματοποιήθηκε συνέντευξη στον τέως Πρόεδρο του Συλλόγου Ξενοδόχων Τήνου. Για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της πραγματοποιήθηκε κατηγοριοποίηση των συνοπτικών ευρημάτων των απαντήσεων της συνέντευξης.Από την έρευνα προέκυψε ότι η αξία του πρωινού γεύματος με τοπικά προϊόντα σε ξενοδοχεία της Τήνου, θεωρείται σημαντική και αποτελεί στοιχείο για την προβολή της τηνιακής γαστρονομίας, την αύξηση της τοπικής οικονομίας και την προσέλκυση του τουρισμού.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Γαστρονομία
Παραδοσιακά προϊόντα - Ελλάδα - Κυκλάδες (Νομός) - Τήνος
Πολιτισμός
Ελληνικό πρωινό
Τουρισμός και γαστρονομία
Τήνος
Πρωϊνό
Τοπικά προϊόντα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-30


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.