Στρατηγικές επιβίωσης των μικρών εμπορικών επιχειρήσεων: Η περίπτωση του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου στην Αθήνα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Στρατηγικές επιβίωσης των μικρών εμπορικών επιχειρήσεων: Η περίπτωση του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου στην Αθήνα

Γκέκας, Φίλιππος

Διαχρονικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παίζουν καταλυτικό ρόλο τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα στη χώρα μας για το 2013, το 85% της ιδιωτικής απασχόλησης συγκεντρωνόταν στις ΜΜΕ και πάνω από το 50% στις πολύ μικρές επιχειρήσεις (0-9 εργαζόμενοι). Οι περισσότερες απ’ αυτές δραστηριοποιούνται στον κλάδο του εμπορίου. Η ύφεση η οποία έχει παρουσιαστεί από το 2008, έχει επιφέρει αλλαγές στο τομέα του εμπορίου. Οι ΜΜΕ ψάχνουν τρόπους ώστε να επιτύχουν ευελιξία στις επιχειρηματικές κινήσεις τους και να παραμείνουν βιώσιμες, γεγονός που υποδεικνύει ότι πρέπει να παρθούν μέτρα για τη στήριξη αυτών των επιχειρήσεων. Για το λόγο αυτό, οι ΜΜΕ έχουν κάθε λόγο να αναπτύξουν ένα συνεργατικό κλίμα ανάμεσα τους με κοινό χαρακτηριστικό την γειτνίαση τους, που να λειτουργούν παράλληλα και αυτόνομα, με στόχο την βιωσιμότητα τους απέναντι στον ανταγωνισμό των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Για τα δεδομένα της Ελλάδας μια τέτοια λύση μπορεί να βρεθεί στα «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου», μια δράση που πρόκειται να υλοποιηθεί στο τέλος του 2015. Πρόκειται για περιοχές με έντονη παρουσία ΜΜΕ στο κέντρο των πόλεων της Ελλάδος, που θα βρίσκονται υπό τη διαχείριση του Εμπορικού Συλλόγου της κάθε περιοχής, και θα χρησιμοποιείται μια κοινή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προώθηση των δράσεων και την πληροφόρηση των καταναλωτών. Στόχος της υλοποίησης του «Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου» είναι η μεταμόρφωση και η αναβάθμιση της τοπικής αγοράς, μέσω του εμπλουτισμού της εμπειρίας του επισκέπτη με στοιχεία που συνήθως βρίσκει σε κλειστού τύπου εμπορικά κέντρα (mall). Τα «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» έχουν την φιλοδοξία να τονώσουν τις τοπικές αγορές, να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ και να επανεδραιώσουν την ανοικτή αγορά ως ελκυστικό προορισμό για τους καταναλωτές. Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη των σύγχρονων χαρακτηριστικών των μικρών εμπορικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκά αστικά κέντρα και η αξιολόγηση των «Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου» ως στρατηγική επιβίωσης και ανάπτυξης τους. Για την καλύτερη αξιολόγηση της πρότασης δημιουργίας «Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου» στο κέντρο της Αθήνας, θα μελετηθούν παρεμφερή Ευρωπαϊκά παραδείγματα.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), αστική γεωγραφία, αστικός σχεδιασμός, λιανικό εμπόριο, ανοικτά κέντρα εμπορίου (ΑΚΕ)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-03-09


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.