Μελέτη της διάβρωσης των Αιφιαλών της Νήσου Σάμου από το 1945 έως σήμερα με τη χρήση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Μελέτη της διάβρωσης των Αιφιαλών της Νήσου Σάμου από το 1945 έως σήμερα με τη χρήση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών

Παπαδογάμβρου, Αγγελική

Η Σάμος, είναι ελληνικό νησί του ανατολικού Αιγαίου, βρίσκεται ανατολικά του Ικάριου πελάγους, και ανήκει στον ομώνυμο νομό Σάμου. Η διπλωματική εργασία αυτή, έχει ως αντικείμενο τη μελέτη των παραγόντων που σχετίζονται με τη σημερινή εικόνα διάβρωσης της ευρύτερης περιοχής των ακτών της Σάμου και οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν γεωμορφολογικά και ιζηματολογικά χαρακτηριστικά. Το φαινόμενο της διάβρωσης το οποίο είναι ιδιαίτερα έντονο τις τελευταίες δεκαετίες, αποδίδεται στη σχετική ανύψωση της θαλάσσιας στάθμης η οποία ενισχύοντας την κυματική δράση διευκολύνει την απομάκρυνση των ιζημάτων, ενώ παράλληλα οι διάφορες ανθρωπογενείς κατασκευές είτε εμποδίζουν την προσέλευση του χερσογενούς υλικού είτε συμβάλλουν στην απόπλυση της παραλιακής ζώνης. Η μελέτη αυτή, έγινε με βάση τα δεδομένα και των αεροφωτογραφιών που έχουμε συλλέξει στο χρονικό εύρος από το 1945 μέχρι και σήμερα.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών
αεροφωτογραφίες
Παράκτια διάβρωση
ακτογραμμή
Σάμος

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-09


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.