Οικονομική αξιολόγηση της πολιτικής των συγχωνεύσεων των δημοτικών σχολείων: η περίπτωση της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Οικονομική αξιολόγηση της πολιτικής των συγχωνεύσεων των δημοτικών σχολείων: η περίπτωση της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών

Ζάχρου, Μαγδαληνή

Αντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι η οικονομική αξιολόγηση της πολιτικής των συγχωνεύσεων στην περίπτωση των δημοτικών σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ο βασικός σκοπός είναι να διερευνηθεί αν και κατά πόσο η εφαρμογή της πολιτικής των συγχωνεύσεων των σχολικών μονάδων ήταν επωφελής για το κράτος και τα νοικοκυριά.Η έρευνα αφορά στο σύνολο των δημοτικών σχολείων που συγχωνεύτηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών. Συγκεντρώθηκαν οικονομικά δεδομένα μισθολογικού και λειτουργικού κόστους και μεταφοράς των μαθητών από τους κρατικούς φορείς χρηματοδότησης και δεδομένα ιδιωτικών δαπανών από 337 νοικοκυριά μέσω ερωτηματολογίων. Κριτήριο για την τελική αξιολόγηση της πολιτικής των συγχωνεύσεων αποτελεί το μέσο ετήσιο συνολικό κόστος (ανά μαθητή). Ειδικότερα, αξιολογήθηκε συγκριτικά το ετήσιο δημόσιο και ιδιωτικό κόστος ανά μαθητή για το σχολικό έτος 2010-11 (πριν από τις συγχωνεύσεις) και για το σχολικό έτος 2013-14 (μετά από τις συγχωνεύσεις).Από την εμπειρική ανάλυση των στοιχείων προέκυψε ότι: (1)Οι σχολικές μονάδες που επηρεάστηκαν από την πολιτική των συγχωνεύσεων μειώθηκαν από 54 σε 24. (2)Ο αριθμός των εργαζομένων σε αυτές μειώθηκε από 478 σε 348. (3) Από οικονομικής πλευράς η πολιτική των συγχωνεύσεων των σχολικών μονάδων ήταν επωφελής για το ελληνικό δημόσιο χωρίς να επιβαρύνει ουσιαστικά τα νοικοκυριά, τα οποία ενεπλάκησαν στην πολιτική αυτή μέσω των παιδιών τους. (4) Επιπλέον, πέραν του οικονομικού οφέλους τα παιδιά αντλούν ποιοτικότερες εκπαιδευτικές υπηρεσίες αφού συμμετέχουν στη διαδικασία της εκπαίδευσης με έναν δάσκαλο ανά τάξη και περισσότερους καθηγητές ειδικοτήτων. Επομένως, μπορεί να θεωρηθεί ότι η πολιτική των συγχωνεύσεων υπήρξε επωφελής πολιτική για την εκπαίδευση και την οικονομία.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Σχολεία - Διοίκηση και οργάνωση
Δημοτικά σχολεία
Εκπαίδευση - Οικονομικές απόψεις - Ελλάδα
κατανομή πόρων
οικονομική αξιολόγηση
Συγχωνεύσεις δημοτικών σχολείων
κόστος ανά μαθητή
εκπαιδευτική πολιτική

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-11-30


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.