Επίδραση βιοχημικών δεικτών διατροφικής πρόσληψης σε δείκτες ασκησιογενούς μυικής βλάβης και οξειδωτικού στρες ποδοσφαιριστών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Επίδραση βιοχημικών δεικτών διατροφικής πρόσληψης σε δείκτες ασκησιογενούς μυικής βλάβης και οξειδωτικού στρες ποδοσφαιριστών

Περσία, Ελένη

Εισαγωγή: Ο μυϊκός πόνος, η προσωρινή απώλεια δύναμης και ο περιορισμός στο εύρος κίνησης που προκύπτουν από την ασκησιογενή μυική βλάβη (ΑΜΒ) αποτρέπουν τη γρήγορη αποκατάσταση ενός αθλητή, στις αγωνιστικές και προπονητικές τους υποχρεώσεις. Αναγκαία είναι η εύρεση διαδικασιών που μειώνει ή αποτρέπει την εμφάνιση συμπτωμάτων της ΑΜΒ. Σκοπός: Σκοπός της παρούσα διατριβής είναι η αξιολόγηση της διατροφικής πρόσληψης αθλητών ποδοσφαίρου στη σύσταση του λίπους με τη μέτρηση των λιπαρών οξέων στα ερυθροκύτταρα, την επίδραση διαλλειματικής άσκησης που προσομοιάζει ένα αγώνα ποδοσφαίρου στη σύσταση σε λιπαρά οξέα των ερυθροκυττάρων και η μελέτη της σχέσης που μπορεί να έχει η παραπάνω σύσταση με δείκτες ασκησιογενούς μυικής βλάβης.Μεθοδολογία: Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 22 νέοι ενήλικες αθλητές ποδοσφαίρου, ενεργά μέλη ποδοσφαιρικών ομάδων ερασιτεχνικών κατηγοριών του νομού Αττικής. Οι δοκιμαζόμενοι υποβλήθηκαν σε δοκιμασία (Loughborough Intermittent Shuttle Test, LIST), η οποία προσομοιάζει έναν αγώνα ποδοσφαίρου. Πριν την άσκηση και 2,24,48,72 ώρες μετά την άσκηση, έγινε εργομετρική αξιολόγηση, μέτρηση βιοχημικών δεικτών ΑΜΒ καθώς και μέτρηση λιπαρών οξέων στα ερυθροκύτταρα με τη μέθοδο της αέριας χρωματογραφίας. Αποτελέσματα: Τα κορεσμένα λιπαρά οξέα απαρτίζουν το 39,2±3,8% του συνολικού εμβαδού του χρωματογραφήματος, τα μονοακόρεστα το 15,6±1,2% και τα πολυακόρεστα το 27,28±3,21 . Ο λόγος ω-6/βω-3 λιπαρά οξέα ήταν 9,8±4.2. Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές μεταβολές στη σύσταση των ερυθροκυττάρων σε λιπαρά οξέα μετά την άσκηση. Συμπεράσματα: Η σύσταση των λιπαρών οξέων ερυθροκυττάρων δεν επηρεάζεται από ένα πρωτόκολλο διαλλειματικής άσκησης σε αθλητές, ενώ δεν εμφανίζει ισχυρές συσχετίσεις με δείκτες ασκησιογενούς μυικής βλάβης εκτός από τη μεταβολή της δραστικότητας αντιοξειδωτικών ενζύμων που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

μονοακόρεστα και άσκηση
Καθυστερημένος μυϊκός πόνος
πολυακόρεστα
οξειδωτικό στρες

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-11-10


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.