Διατροφικές συνήθειες, άσκηση και οστική μάζα στην παιδική ηλικία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Διατροφικές συνήθειες, άσκηση και οστική μάζα στην παιδική ηλικία

Βλάσση, Αγγελική

Εισαγωγή: Η οστική μάζα των παιδιών επηρεάζεται κυρίως από γενετικούς παράγοντες, ωστόσο υπάρχουν και κάποιοι τροποποιήσιμοι ανάμεσα στους οποίους ανήκουν η δίαιτα και η σωματική δραστηριότητα. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να συσχετιστούν οι διατροφικές συνήθειες και η φυσική δραστηριότητα παιδιών ηλικίας 10-12 ετών με την οστική τους μάζα όπως αυτή εκτιμήθηκε από οστική υπερηχομετρία. Μεθοδολογία: Η παρούσα έρευνα που αποτελεί μέρος της μελέτης Healthy Growth, είναι μία συγχρονική επιδημιολογική μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε 1.484 παιδιά ηλικίας 10-12 ετών. Περιελάμβανε ανθρωπομετρήσεις, κλινική εξέταση, αιματολογικές εξετάσεις, αξιολόγηση της διαιτητικής πρόσληψης μέσω ανακλήσεων 24ώρου και αξιολόγηση των επιπέδων φυσικής δραστηριότητας. Για την αξιολόγηση της οστικής μάζας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της οστικής υπερηχομετρίας στην πτέρνα και υπολογίστηκαν οι δείκτες ΒUA (Broadband Ultrasound Attenuation) και SOS (Speed of Sound). Για τις αναλύσεις χρησιμοποιήθηκε το Χ2 του Pearson και το T-test και πραγματοποιήθηκαν γραμμικές ή λογιστικές παλινδρομήσεις για την εξακρίβωση των παραγόντων που σχετίζονται ισχυρότερα με την κατά περίπτωση εξαρτημένη μεταβλητή. Αποτελέσματα: Δεν προέκυψε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ κάποιου μακρο- ή μικρο- θρεπτικού συστατικού με τους δείκτες οστικής υπερηχομετρίας (σε κάθε περίπτωση p>0,05). Αναφορικά με την άσκηση, αναδείχθηκε θετική στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του αριθμού των βημάτων και του δείκτη SOS μετά από διόρθωση για διάφορους συγχυτικούς παράγοντες (β=0,067, p=0,013). Συμπεράσματα: Στην παρούσα μελέτη όπως και στις περισσότερες, φαίνεται η σημασία της φυσικής δραστηριότητας κατά την παιδική ηλικία για την οστική μάζα. Ωστόσο, δεν αναδείχτηκε κάποια συσχέτιση με μακροθρεπτικά και μικροθρεπτικά συστατικά, ίσως λόγω του συγχρονικού σχεδιασμού της μελέτης. Η ενίσχυση της σωματικής δραστηριότητας συμβάλλει στην ενίσχυση της οστικής μάζας των παιδιών.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

μέτρηση υπερήχων
Διατροφικές συνήθειες
άσκηση
οστική μάζα
παιδιά

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-11-11


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.