Η επιλογή σπουδών και επαγγέλματος των εφήβων σε μια περιαστική κοινωνία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η επιλογή σπουδών και επαγγέλματος των εφήβων σε μια περιαστική κοινωνία

Κάρλου, Αικατερίνη

Οι σύγχρονες μεταβιομηχανικές κοινωνίες ταυτίζουν την έννοια της εργασίας με αυτήν του επαγγέλματος και τις χρησιμοποιούν προκειμένου μέσω αυτών να εκφράσουν το σύνολο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην επιβίωση του ανθρώπου, την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και την ανάπτυξη της κοινωνίας.(Κασιμάτη, 2004:110) Τα άτομα έρχονται συνήθως σε «επαφή» με τον κόσμο της εργασίας κατά τη διαδικασία μετάβασής τους στην ενήλικη ζωή όπου καλούνται να λάβουν μια σειρά εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων. Με αυτά τα δεδομένα η παρούσα εμπειρική έρευνα πραγματεύεται πως το οικογενειακό και το ευρύτερο κοινωνικο – οικονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ζουν οι έφηβοι επιδρά και καθορίζει τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους κατευθύνσεις. Σε θεωρητικό επίπεδο παρουσιάζονται βιβλιογραφικές έρευνες και θεωρίες, ενώ επιχειρείται ανάλυση των παραγόντων εκείνων που δρουν καθοριστικά στην επιλογή σπουδών και επαγγέλματος, με ιδιαίτερη μνεία στους δύο προαναφερόμενους παράγοντες. Ειδικότερα, παρουσιάζεται η εμπειρική μελέτη 151 μαθητών/τριών των γενικών λυκείων της περιοχής των Μεγάρων Αττικής όπου διερευνώνται ο ρόλος της οικογένειας, το μορφωτικό και επαγγελματικό επίπεδο των γονιών, οι κοινωνικο – οικονομικές συνθήκες της περιοχής, τα κίνητρα επιλογής σπουδών και μελλοντικού επαγγέλματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας το φύλο, το μορφωτικό επίπεδο των γονέων και το επάγγελμα του πατέρα επηρεάζουν τις μελλοντικές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών/τριών του δείγματός μας. Επιπλέον, οι γονείς και κυρίως η μητέρα υποστηρίζουν και ενθαρρύνουν τις επιλογές των παιδιών τους σε ότι αφορά στις σπουδές και το επάγγελμά τους, ενώ τα κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά και τα πολιτισμικά στοιχεία του τόπου διαμονής διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των μελλοντικών εκπαιδευτικών και επαγγελματικών επιλογών των νέων κατοίκων του. Επιπλέον, οι γονείς και κυρίως η μητέρα υποστηρίζουν και ενθαρρύνουν τις επιλογές των παιδιών τους σε ότι αφορά στις σπουδές και το επάγγελμά τους, ενώ τα κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά και τα πολιτισμικά στοιχεία του τόπου διαμονής διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των μελλοντικών εκπαιδευτικών και επαγγελματικών επιλογών των νέων κατοίκων του.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

κοινωνικο – οικονομικές συνθήκες
επιλογή σπουδών και επαγγέλματος
οικογένεια

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-10-27


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.