Ποσοτική γεωμορφολογική ανάλυση του υδρογραφικού δικτύου του χειμάρρου Ποταμούλα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ποσοτική γεωμορφολογική ανάλυση του υδρογραφικού δικτύου του χειμάρρου Ποταμούλα

Μιχαηλίδου, Φωτεινή Αργυρώ

Ο τίτλος της εργασίας είναι « Ποσοτική γεωμορφολογική ανάλυση του υδρογραφικού δικτύου του χείμαρρου Ποταμούλα » και αντικείμενό της αποτελεί η ποσοτική γεωμορφολογική ανάλυση του υδρογραφικού δικτύου της Ποταμούλας, που αποτελεί παραπόταμο του Εύηνου Ποταμού. Για τους σκοπούς της εργασίας χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα ArcGIS της εταιρίας ESRI. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε ο σχεδιασμός του υδρογραφικού δικτύου και των λεκανών απορροής του ποταμού, η αρίθμηση τους κατά Strahler, ο υπολογισμός των μορφομετρικών δεικτών τους (μήκος, εμβαδόν, συχνότητα, πυκνότητα) και η ανάλυση των χαρακτηριστικών τους, σύμφωνα με τους νόμους του Horton.Mε την παράλληλη χρήση του προγράμματος ArcGIS και του Coord_GR του Γιάννη Συγγρού και βάσει του γεωλογικού χάρτη της περιοχής μελέτης, του φύλλου χάρτη 1:50000 «Ευηνοχώριον» του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, θα γίνει σχεδιασμός του γεωλογικού χάρτη της περιοχής, υπολογισμός των παραμέτρων της, ανάλυση και μελέτη της γεωμορφολογίας και, τέλος, υπολογισμός της κλίσης της.Επίσης, με τη χρήση του ειδικού λογισμικού GMT της SOEST, σχεδιάστηκαν ειδικοί χάρτες και αναλύθηκε η σεισμικότητα της περιοχής, η ιστορική σεισμικότητα της ευρύτερης περιοχής, οι κλιματολογικές συνθήκες, η σχέση του υδρογραφικού δικτύου με τη λιθολογία της περιοχής την οποία διασχίζει, καθώς και οι πρόσφατες τεκτονικές διεργασίες που έλαβαν χώρα στην περιοχή.Με συνδυασμό όλων των παραπάνω δεδομένων και εκτενή περιγραφική γεωμορφολογική ανάλυση και γεωμορφολογική χαρτογράφηση, εξήχθησαν αποτελέσματα και συμπεράσματα που αφορούν τις ανωμαλίες στην διαδοχική κατά τάξη απορροή του υδρογραφικού δικτύου της περιοχής, τους λόγους διακλάδωσης των τάξεων του, όπως και τη σχέση του με τη λιθολογία, τη σεισμικότητα, τις πλημμύρες στην περιοχή.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Ποσοτική γεωμορφολογική ανάλυση
Ποταμούλα
υδρογραφικό δίκτυο
πλυμμήρες

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-10


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.