Οικονομική αξιολόγηση της πολιτικής των συγχωνεύσεων στα δημοτικά σχολεία: η περίπτωση της Π.Ε. Ευβοίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Οικονομική αξιολόγηση της πολιτικής των συγχωνεύσεων στα δημοτικά σχολεία: η περίπτωση της Π.Ε. Ευβοίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Τσιλέμου, Ελένη

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η εκ των υστέρων οικονομική αξιολόγηση της πολιτικής των συγχωνεύσεων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ειδικότερα, μελετά την εφαρμογή της πολιτικής στην Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας) και αφορά στο σύνολο των Δημοτικών Σχολείων που συγχωνεύτηκαν, κατά την περίοδο 2011-2012. Η έρευνα διεξήχθη κατά το σχολικό έτος 2014-2015. Συγκεντρώθηκαν οικονομικά στοιχεία για τα σχολικά έτη 2010-2011 (πριν από τις συγχωνεύσεις) και 2013-2014 (μετά τις συγχωνεύσεις). Η έρευνα στηρίχθηκε στο πλαίσιο της Οικονομικής Θεωρίας του Κόστους και χρησιμοποίησε «εργαλεία» της Περιγραφικής Στατιστικής. Η εμπειρική ανάλυση αποκαλύπτει: I. Μείωση του αριθμού των Σχολικών ΜονάδωνII. Αύξηση του Μέσου Μεγέθους των Σχολικών ΜονάδωνIII. Μικρή αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά εκπαιδευτικόIV. Μείωση του Ετήσιου Δημόσιου Κόστους ανά ΜαθητήV. Πολύ μικρή αύξηση του Μέσου Ιδιωτικού ΚόστουςΣυνεπώς, από οικονομικής απόψεως, η πολιτική των συγχωνεύσεων φαίνεται να οδήγησε σε περιστολή της ετήσιας Δημόσιας Δαπάνης, με πολύ μικρό μερίδιο αυτής να μετακυλίεται στις οικογένειες των μαθητών.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

μέσο ετήσιο δημόσιο κόστος
μέσο ετήσιο ιδιωτικό κόστος
οικονομική αξιολόγηση
Συγχωνεύσεις δημοτικών σχολείων
εκπαιδευτική πολιτική

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-15


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.