Η χρήση των τεχνικών εξόρυξης γνώσης στη φορολογική διοίκηση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η χρήση των τεχνικών εξόρυξης γνώσης στη φορολογική διοίκηση

Γλύτσος, Αντώνιος

Η απατηλή συμπεριφορά των φορολογούμενων δημιουργεί μια σειρά από αλλοιώσεις στο οικονομικό περιβάλλον, οι οποίες με τη σειρά τους επηρεάζουν το σύνολο της οικονομίας και της κοινωνίας. Η οικονομική παραβατικότητα μπορεί να πάρει διάφορες μορφές, φοροδιαφυγή, φοροαπαλλαγή, απόκρυψη εσόδων κλπ. Μια από τις πιο διαδεδομένες μορφές οικονομικού εγκλήματος είναι η απάτη στον τομέα του ΦΠΑ.Δεδομένου του μεγάλου όγκου πληροφοριών που πρέπει να αναλυθούν για να εντοπισθούν πιθανές υποθέσεις απάτης, αλλά και του μεγάλου κόστους που επιφέρουν οι διαδικασίες ελέγχων, ο έλεγχος γίνεται συνήθως εστιάζοντας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και όχι αυτοματοποιημένα ή μαζικά. Πρόσθετες δυσκολίες για τους ελέγχους, πηγάζουν από το γεγονός ότι συνήθως τα μέσα που έχει στη διάθεση της η διοίκηση είναι περιορισμένα.Στην παρούσα εργασία θα ελέγξουμε κατά πόσο οι τεχνικές εξόρυξης γνώσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να βελτιωθούν οι διαδικασίες φορολογικών ελέγχων, αν υπάρχοντα εργαλεία ανοικτού κώδικα/ελεύθερης διανομής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταξινόμηση των υποθέσεων και ποια γνωρίσματα είναι αυτά που έχουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή στη διαμόρφωση της αποτελεσμάτων. Για το σκοπό της εργασίας το πεδίο ελέγχου περιορίστηκε στον τομέα του ενδοκοινοτικού εμπορίου και των προβλημάτων που εμφανίζονται στο συγκεκριμένο τομέα και ειδικά στην απάτη τύπου «καρουσέλ».

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

εξόρυξη δεδομένων
καρουσέλ
πρόβλεψη
εξαφανισμένος έμπορος
φορολογική διοίκηση
ενδοκοινοτικό εμπόριο
φορολογία
WEKA
oracle data miner

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-15


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.