Λιμάνι και πόλη, συμπληρωματικότητα ή ανταγωνιστικότητα; Η περίπτωση της Ηγουμενίτσας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Λιμάνι και πόλη, συμπληρωματικότητα ή ανταγωνιστικότητα; Η περίπτωση της Ηγουμενίτσας

Πιτούλη, Αφροδίτη

Οι πόλεις-λιμάνια σήμερα, αντιμε-τωπίζουν κοινές προκλήσεις οι οποίες σχετίζονται με την εξελισσόμενη αλληλεπίδραση μεταξύ των πόλεων και των λιμανιών τους. Η σχέση τους αναπτύσσεται μοιραία αφού η πλειονότητα των λιμανιών τοποθετείται στις πόλεις. Στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής, επιχειρείται σε πρώτο στάδιο η αποσαφήνιση εννοιών για τη λειτουργία των λιμανιών, τη σχέση τους με την ενδοχώρα, αλλά την πόλη που εντάσσονται, καθώς η διερεύνηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος τους. Υπό το πρίσμα ότι κάθε πόλη-λιμάνι παρου-σιάζει διαφορετικά χαρακτηριστικά, επιλέγουμε ως πεδίο έρευνας την Ηγουμενίτσα καθώς αποτελεί μια ιδιαίτερα παραστατική περίπτωση του πως η παρουσία του λιμανιού της επηρέασε και διαμόρφωσε την ιστορία αλλά και τη φυσιογνωμία της. Μελε-τώντας την περίπτωση της Ηγουμενίτσας, σκοπός της διπλωματικής αυτής είναι αρχικά να οδηγηθεί σε συμπεράσματα για το πως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα η σχέση μεταξύ πόλης και λιμανιού και στη συνέχεια να διερευνήσει τις προοπτικές και δυνα-τότητες ανάδειξης της. Όσον αφορά τη δομή, η έρευνα χωρίζεται σε δύο βασικές ενότητες. Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει την βιβλιογραφική ανασκόπηση ενώ η δεύτερη την μελέτη περίπτωσης. Αφού παρουσιαστούν τα κρίσιμα σημεία της υπάρχουσας γνώσης που πλαισιοθετούν την έρευνα μας, επικεντρωνόμαστε στην περίπτωση της Ηγουμενίτσας με στόχο να απαντηθούν ερωτήματα όπως: το λιμάνι έχει συμβάλει στην αναπτυξιακή πορεία της πόλης; η οικονομική ανάπτυξη του λιμανιού προσδίδει ευημερία και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης στους κατοίκους; ποιες είναι οι ισορροπίες και ποια τα όρια δικαιοδοσίας μεταξύ του λιμανιού και της πόλης;

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

λιμάνι
συμπληρωματικότητα
ανταγωνιστικότητα
Πόλη
Ηγουμενίτσα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-14


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.