Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί: ένα σύνθετο επιστημονικό νομικό και κοινωνικό ζήτημα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί: ένα σύνθετο επιστημονικό νομικό και κοινωνικό ζήτημα

Δούκα, Πάνθη

Η παρούσα διπλωματική εργασία διαπραγματεύεται το πλαίσιο των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) εστιάζοντας στην επιστημονική, πολιτική, κοινωνική και οικονομική τους διάσταση. Ακολουθώντας την πορεία του ως ένα βαθιά αμφιλεγόμενου ζητήματος για δεκαετίες, το παρόν πόνημα επιχειρεί να αποδώσει το βασικό νομοθετικό πλαίσιο των κανονιστικών ρυθμίσεων των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών ΓΤΟ με τις πρόσφατες εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θέτοντας, προβληματισμούς δημοκρατικής νομιμοποίησης, κοινωνικής συμμετοχής, επιστημονικής και πολιτικής σύμπραξης, αναδεικνύοντας, παράλληλα, τις κοινωνικές και οικονομικές πτυχές του. Στη συνέχεια, κάνει αναφορά στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και στο ρόλο που διαδραματίζει στη διαδικασία αξιολόγησης των κινδύνων των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) αναλύοντας τον τρόπο λειτουργίας της σε αντιδιαστολή με τον θεσμικό της ρόλο. Τέλος, παρουσιάζει το διεθνές ρυθμιστικό πλαίσιο, δίνοντας έμφαση στη συσχέτιση των δύο δικαιϊκών τάξεων – ευρωπαϊκής και διεθνούς - μέσα από ένα ευρώ φάσμα αρχών και κανόνων δικαίου.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί
Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις
Συνύπαρξη καλλιεργειών
Θεσμικό πλαίσιο
Ευρεσιτεχνία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.