Η επίδραση των παραμέτρων του τρόπου ζωής στην επιτυχή διατήρηση της απώλειας βάρους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η επίδραση των παραμέτρων του τρόπου ζωής στην επιτυχή διατήρηση της απώλειας βάρους

Αθανασιάδης, Δημήτριος

Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή διερευνάται η συσχέτιση του ύπνου και των παραμέτρων του ως συνήθεια σε σχέση με την απώλεια αλλά και την διατήρηση του βάρους. Μεθοδολογία: Στη μελέτη Medweight συμμετείχαν 528 ενήλικοι εθελοντές, οι οποίοι διαχωρίστηκαν σε ομάδες διατηρούντων και επανακτήσαντων. Οι εθελοντές συμπλήρωσαν μια σειρά ερωτηματολογίων μέσω του ιστότοπου της μελέτης. Σε κάθε εθελοντή πραγματοποιήθηκαν 2 ανακλήσεις 24ώρου, τα δεδομένα των οποίων αναλύθηκαν σε ομάδες τροφίμων και έγινε αξιολόγηση του ύπνου και της σωματικής δραστηριότητας. Αποτελέσματα: Το δείγμα που αναλύθηκε είναι 483 άτομα από τα συνολικά 528 άτομα. Από τους 483, οι 331 είναι διατηρούντες (Δ) και οι 152 επανακτήσαντες (Ε). Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ τους στην συνολική διάρκεια του ύπνου (Δ:7,0±1,19 ώρες και Ε:6,7±1,26 ώρες, p=0,004) και στον συνολικό σκορ της κλίμακας AIS (Δ:4,1±3,3 και E:5,7±4, p=<0,001). Eπίσης στην επιμέρους ανάλυση της ποιότητας του ύπνου οι διατηρούντες έχουν στατιστικά σημαντική διαφορά στην διάρκεια του ύπνου (Δ:6,3% και Ε:19,7%, p=<0,001), στην ευεξία κατά την επόμενη μέρα (Δ:6,6% και Ε:17,1%, p=<0,001), στην λειτουργικότητα την επόμενη μέρα (Δ:3% και Ε:10,5%, p=0,001) και στην υπνηλία την επόμενη μέρα (Δ:7,3% και Ε:16,4%, p=0,002). Επίσης οι διατηρούντες έχουν περισσότερη σωματική δραστηριότητα από τους επανακτήσαντες.Συμπεράσματα: H παρούσα εργασία τεκμηριώνει ότι είναι απαραίτητες περίπου 8 ώρες ύπνου τόσο για να είναι επιτυχής μία προσπάθεια απώλειας βάρους αλλά όσο και για να διατηρηθεί μακροπρόθεσμα. Αυτό το συμπέρασμα μπορεί να υιοθετηθεί από σύμβουλους υγείας, ώστε να προαχθεί η υγεία και διατήρηση της απώλειας του βάρους με μεγαλύτερη επιτυχία.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

τροπος ζωής
άσκηση
διατήρηση βάρους
Απώλεια βάρους
ύπνος

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-12


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.