Συσχέτιση καρδιομεταβολικών χαρακτηριστικών με τις αντιλήψεις και συμπεριφορές για τους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου σε μαθητές Δημοτικών Σχολείων: επιδημιολογική μελέτη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Συσχέτιση καρδιομεταβολικών χαρακτηριστικών με τις αντιλήψεις και συμπεριφορές για τους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου σε μαθητές Δημοτικών Σχολείων: επιδημιολογική μελέτη

Κόκκορης, Ηλίας

Η εργασία μου είχε ως θέμα την συσχέτιση καρδιομεταβολικών χαρακτηριστικών με τις γνώσεις τις αντιλήψεις και τους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου σε μαθητές δημοτικού σχολείου.Επομένως αντιλαμβανόμαστε οτι η έρυενα έγινε σε νεαρά άτομα.Στο πρώτο σκέλος και αφού συγκεντρώσαμε τα παιδιά τους δώσαμε ένα ερωτηματολόγιο με ποικιλία ερωτήσεων,βασιζόμενες σε τρόπο ζωής,διατροφικές συνήθειες αλλά και σχετικά με το πόσο δραστηροποιούνται στην καθημερινότητα τους.Επόμενο βήμα ήταν να μετρήσουμε τα νεαρά αυτά άτομα (128 σε αριθμό)σε βάρος,ύψος,αλτικότητα, ευλυγισία και ταχύτητα.Ο σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας ήταν τόσο η καταγραφή γνώσεων όσο και αντιλήψεων σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων σε νεαρά άτομα.Επιμέρους στόχος για την έρευνα υπήρξε η συσχέτιση ανάμεσα στην φυσική κατάσταση των συμμετεχόντων και τις γνώσεις που αυτοί έχουν σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου καρδιαγγειακών νοσημάτων.Η έρευνα είχε και κάποιους περιορισμούς όμως που χρήζεται αναγκαίο να αναφερθούν.Ένας απο αυτούς και ο αριθμός των συμμετεχόντων που δεν θεωρείται ικανοποιητικός για την γενίκευση αποτελεσμάτων και βέβαιων συμπερασμάτων.Στην συνέχεια περιορισμό αποτελεί και η χρήση μόνο ερωτηματολογίων για τους νέους και όχι συγκεκριμένων εργαλείων,όπως ημερολόγια καταγραφής τροφίμων τα οποία θα ελάττωναν τους κινδύνους παρερμηνείας των αποτελεσμάτων της έρευνας.Παρόλα τάυτα το κομμάτι των αποτελεσμάτων είναι αρκετά ενδιαφέρον.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Παχυσαρκία
Υγιεινή Διατροφή
Καρδιαγγειακοί Κίνδυνοι
Κάπνισμα
Μαθητές Δημοτικών Σχολείων

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-05


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.