Πληροφοριακό Σύστημα Βαθμολογίας εξ αποστάσεως (μέσω internet) στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Πληροφοριακό Σύστημα Βαθμολογίας εξ αποστάσεως (μέσω internet) στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Παναγάκος, Θεοφάνης

Στην παρούσα εργασία, γίνεται μια προσπάθεια για να διαπιστωθεί ο ρόλος των Τεχνολογιών της Πληροφορίας κα των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε, μέσα από την παρουσίαση του Πληροφοριακού Συστήματος Βαθμολόγησης εξ αποστάσεως μέσω internet, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, τα οφέλη και τυχόν προβλήματα που συνεπάγεται τόσο για τους χρήστες-Μέλη ΔΕΠ όσο και γι’ αυτούς που απολαμβάνουν τις υπηρεσίες δηλ. τους φοιτητές και εν γένει για όλο το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, είναι η ποσοτική έρευνα και τα δεδομένα που καταγράφηκαν ήταν με την χρήση Ερωτηματολογίου που απευθυνόταν στους Διδάσκοντες-Μέλη ΔΕΠ του επικείμενου Πανεπιστημιακού Ιδρύματος. Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα δεδομένα, αναλύονται και θα εξαχθούν διάφορα συμπεράσματα.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Διαδίκτυο
Πληροφοριακό Σύστημα
Εφαρμογή Ιστού
Βαθμολογία εξ Αποστάσεως
Κωδικός Πρόσβασης

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-10-04


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.