Ανάλυση και βελτιστοποίηση απόδοσης ιστότοπων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Website performance analysis and optimization
Ανάλυση και βελτιστοποίηση απόδοσης ιστότοπων

Δρόσος, Αναστάσιος

Στόχος της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι να τονίσει την αναγκαιότητα της προσπάθειας βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας των ιστοσελίδων καθώς επίσης και στο ποιες τεχνικές οφείλει να ακολουθήσει ένας προγραμματιστής ούτως ώστε να επιτύχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Ως βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των ιστοσελίδων εννοούμε το χρόνο που χρειάζεται από τη στιγμή που ένας χρήστης εισέλθει σε μία σελίδα, μέχρι τη στιγμή που η σελίδα θα έχει φορτώθει στην οθόνη του υπολογιστή του. Πιο συγκεκριμένα, θα προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε τους λόγους για τους οποίους είναι πολύ σημαντικό το web performance των ιστοσελίδων, με βάση τα λεγόμενα εταιρειών όπως η Amazon και η Google. Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τους τρόπους με τους οποίους επιτυγχάνουμε τη βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας μας, τόσο στο λεγόμενο frontend κομμάτι, όσο και στο backend. Εκτενέστερη αναφορά θα γίνει σε διάφορους κανόνες που προτείνουν η Yahoo και η Google, στο κομμάτι του frontend για να επιτευχθεί η βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας. Όσον αφορά το backend θα προσπαθήσουμε να αναφέρουμε όσον αφορά τις βάσεις, διάφορους κανόνες που προτείνουν η Oracle και η SQL. Όσον αφορά τους server, θα προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε τον Apache. Τέλος θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε διάφορους κανόνες που μας βοηθούν να γράψουμε καλύτερο και αποδοτικότερο κώδικα.Ιδιαίτερη επίσης αναφορά θα γίνει και σε αρκετά free online εργαλεία, που μας βοηθούν στο να εντοπίσουμε και να αντιμετωπίσουμε τα μειονεκτήματα της ιστοσελίδας μας. Πιο συγκεκριμένα, για τις ανάγκες αυτής της διπλωματικής χρησιμοποιηθήκαν ιδιαίτερα τα εργαλεία «GTmetrix» και «WebPageTest».Τέλος θα γίνει μία αναφορά σε διάφορες τεχνικές που εφαρμόστηκαν στην ιστοσελίδα της «trip.me» κατά τη διάρκεια 6 μηνών, και θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα που επέφεραν οι αλλαγές αυτές όσον αφορά τον ελάχιστο χρόνο φορτώματος της ιστοσελίδας της εταιρείας.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

ανάλυση
βελτιστοποίηση
Ιστοσελίδα
αποδοτικότητα
ταχύτητα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-10-03


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.