Στρατηγικές Ανάπτυξης για την Οικοδόμηση Έξυπνων Πόλεων(Smart Cities)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Στρατηγικές Ανάπτυξης για την Οικοδόμηση Έξυπνων Πόλεων(Smart Cities)

Σταμόπουλος, Χρήστος

Στην σημερινή εποχή, η εξέλιξη έχει φέρει αλλαγές σε όλους τους τομείς της ζωής. Αυτές οι αλλαγές όμως έχουν φέρει και καινούργιες απαιτήσεις τόσο από την πλευρά των ανθρώπων όσο και από την πλευρά του περιβάλλοντος στο οποίο ζούνε. Οι πόλεις έχουν αρχίσει να οργανώνονται με νέους τρόπους οι οποίοι εναρμονίζονται με τα δεδομένα της εποχής. Το αντικείμενο που πραγματεύεται η εργασία είναι οι έξυπνες πόλεις και τα χαρακτηριστικά τους, με καταγραφή στρατηγικών ανάπτυξης για την οικοδόμηση τους ανά τον κόσμο. Στην συγκεκριμένη εργασία μελετήθηκε η περίπτωση της πόλης της Καλαμπάκας και οι γνώσεις των κατοίκων της γύρω από τις έξυπνες πόλεις, την άποψη τους για την πόλη και αν θα μπορούσε μελλοντικά να υλοποιηθεί μια παρόμοια στρατηγική ανάπτυξης σ’ αυτή. Τα αποτελέσματα από την δειγματοληψία έδειξαν το αρκετά καλό επίπεδο γνώσεων των κατοίκων σχετικά με τις έξυπνες πόλεις ενώ η άποψη τους για την πόλη δεν είναι η καλύτερη δυνατή θεωρώντας ότι πρέπει να βελτιωθεί σε αρκετούς τομείς αν θέλει να γίνει μελλοντικά έξυπνη πόλη. Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι η αξία της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από εκείνη της εξοικονόμησης ενέργειας, όπως και η καινοτομία έχει επίδραση στο επίπεδο ποιότητας ζωής της πόλης, ενώ οι μεγαλύτεροι σε ηλικία φαίνεται να είναι ευχαριστημένοι με τις μέχρι τώρα κινήσεις της διοίκησης.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Έξυπνη πόλη
Διοίκηση
Ποιότητα ζωής
Οικονομία
Περιβάλλον
Ανάπτυξη

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-10-10


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.