Έρευνα και τεχνολογία στην υπηρεσία της ανάπτυξης: εμπειρική διερεύνηση για την Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Έρευνα και τεχνολογία στην υπηρεσία της ανάπτυξης: εμπειρική διερεύνηση για την Ελλάδα

Κινανλής, Παναγιώτης

Η οικονομική κρίση που βίωσε η παγκόσμια οικονομία, ώθησε την Ευρωπαϊκή Ένωση στην μεταστροφή της αναπτυξιακής της πολιτικής και ειδικότερα στην αναγνώριση της επιτακτικής ανάγκης για επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία. Με βάση την αποτυχία του προηγούμενου αναπτυξιακού μοντέλου, η Ε.Ε. αποφάσισε η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα να βασιστούν στην «οικονομία της γνώσης» και στη δυνατότητά των ευρωπαϊκών χωρών να καινοτομούν και να παράγουν υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας προϊόντα και υπηρεσίες όχι στην ανταγωνιστικότητα των χαμηλών μισθών και στην ευρωστία του τραπεζικού τομέα.Η πολιτική αυτή θα πρέπει για θεσμικούς (δέσμευση προς την κοινή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης), αλλά και αναπτυξιακούς λόγους να υιοθετηθεί και από την Ελλάδα. Συνεπώς ενδείκνυται να εξεταστεί η υφιστάμενη κατάσταση, τα δυνατά σημεία των δραστηριοτήτων Ε & Α στην χώρα, οι αδυναμίες και οι προοπτικές, καθώς και η αναμενόμενη συμβολή της Ε & Α στην οικονομική μεγέθυνση. Με βάση τα ανωτέρω, αναπτύσσεται και η παρούσα έρευνα, μελετώντας τους προαναφερθέντες παράγοντες και καταλήγοντας στα μέτρα που έχουν προταθεί από τους αρμόδιους φορείς για την βελτίωση της αποδοτικότητας της χώρας μας στους δείκτες Ε & Α.Στο μέρος που αφορά στην εμπειρική διερεύνηση, χρησιμοποιείται η μέθοδος Delphi, η οποία έγκειται στην ομαδική επικοινωνία μεταξύ ειδικών, με σκοπό την λεπτομερή εξέταση και συζήτηση επί ενός συγκεκριμένου ζητήματος και αποτέλεσμα την στοχοθεσία, χάραξη πολιτικής ή πρόβλεψη μελλοντικών γεγονότων.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Καινοτομία
Έρευνα
Ανάπτυξη
Τεχνολογία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-11-03


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.