Τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) ως κίνητρο προσέλκυσης επενδύσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) ως κίνητρο προσέλκυσης επενδύσεων

Πέρρου, Ελένη Ινώ

Ο Νόμος 3894/2010 εισήγαγε την έννοια των «Στρατηγικών Επενδύσεων» προβάλλοντας τον αντικειμενικό και διαφανή προσδιορισμό τους, χωρίς όμως αυτό να αντικατοπτρίζεται στις προϋποθέσεις και τα κριτήρια υπαγωγής των επενδύσεων. Επιπλέον, οι κλάδοι που φαίνεται να προσελκύονται από τις διατάξεις του συγκεκριμένου νόμου είναι κυρίως εκείνοι της ενέργειας και του τουρισμού-real estate.Οι επενδύσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται ως «Στρατηγικές», δικαιούνται ορισμένα προνόμια, όπως η επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης, ειδικές διαδικαστικές και χωρικές παρεκκλίσεις, καθώς η δυνατότητα κατάρτισης Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ). Τα ΕΣΧΑΣΕ βασίζονται στα ΕΣΧΑΔΑ, τα οποία είναι τα αντίστοιχα εργαλεία που θεσμοθετήθηκαν για την αξιοποίηση των ακινήτων του Δημοσίου από το ΤΑΙΠΕΔ. Τα ΕΣΧΑΣΕ δίνουν τη δυνατότητα, σε εκτός σχεδίου περιοχές, να καταρτίζονται σχέδια με τα οποία αποδίδεται συγκεκριμένη «επενδυτική ταυτότητα» στην έκταση, προβλέπονται ευνοϊκοί όροι δόμησης, η δυνατότητα τροποποίησης του υφιστάμενου σχεδιασμού και άλλες παρεκκλίσεις. Τα ΕΣΧΑΣΕ βασίστηκαν σε παλαιότερες προσπάθειες παρεκκλίσεων από το σύστημα χωρικού σχεδιασμού αλλά, ενώ ξεκίνησαν ως εξαίρεση από το τότε ισχύον σύστημα, σταδιακά με τη νομοθεσία των επόμενων χρόνων, την εποχή της δημοσιονομικής κρίσης, τροποποιήθηκαν ώστε να αυξηθεί η ευελιξία τους και τελικά ενσωματώθηκαν στο σύστημα χωρικού σχεδιασμού.Η μεγαλύτερη ζήτηση που έχει παρατηρηθεί μέχρι σήμερα είναι για την ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων τουριστικών-οικιστικών εγκαταστάσεων μεγάλης κλίμακας σε περιοχές του εξωαστικού χώρου με κύριο στόχο τη δημιουργία πολυτελών κατοικιών για πώληση ή μακροχρόνια μίσθωση. Το ΕΣΧΑΣΕ αποτελεί ένα πάρα πολύ ισχυρό εργαλείο χωρικού σχεδιασμού το οποίο δε συνιστά μόνο κίνητρο προσέλκυσης τέτοιων επενδύσεων αλλά και το πιο ευέλικτο μέσο για την υλοποίησή τους. Αφορούν σε μεμονωμένες επενδύσεις και καταρτίζονται με ιδιωτική πρωτοβουλία, σε ιδιωτικά ακίνητα αλλά παράλληλα καταλαμβάνουν θέση γενικών πολεοδομικών σχεδίων στο σύστημα σχεδιασμού με δυνατότητα να τα τροποποιούν. Παράλληλα, δεν τίθεται κανένας περιορισμός στο μέγεθος του ειδικού σχεδίου αυτού και στην έκταση που μπορεί να καταλαμβάνει αλλά ούτε και στην ένταση και την ποικιλία των χρήσεων. Για πρώτη φορά, η τεράστια υπεραξία που δημιουργείται από την κατάρτιση ενός τέτοιου σχεδίου ωφελεί αποκλειστικά τον ιδιώτη επενδυτή.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Χωρικός Σχεδιασμός
Στρατηγικές Επενδύσεις
ΕΣΧΑΣΕ
Κίνητρα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-10-31


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.