Μέτρα πρόληψης, διαδικασίες απόκρισης και αποκατάστασης ενός καταστροφικού σεισμικού γεγονότος σε σύγχρονο αστικό περιβάλλον στον ελλαδικό χώρο: συγκριτική μελέτη των σεισμών της Θεσσαλονίκης (1978) και Κεφαλληνίας (2014)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Μέτρα πρόληψης, διαδικασίες απόκρισης και αποκατάστασης ενός καταστροφικού σεισμικού γεγονότος σε σύγχρονο αστικό περιβάλλον στον ελλαδικό χώρο: συγκριτική μελέτη των σεισμών της Θεσσαλονίκης (1978) και Κεφαλληνίας (2014)

Οικονόμου, Αλεξάνδρα Δήμητρα

Η παρούσα μελέτη έχει σκοπό τη διερεύνηση των μέτρων πρόληψης στην προσεισμική περίοδο καθώς και των διαδικασιών απόκρισης στην έκτακτη ανάγκη και αποκατάστασης μετά από ισχυρό σεισμικό γεγονός σε σύγχρονο αστικό περιβάλλον. Στον σεισμό της Θεσσαλονίκης του 1978 δεν υπήρχαν συστήματα απόκρισης για τους σεισμούς, υπήρχε μόνο ο Αντισεισμικός Κανονισμός του 1978 για την κατασκευή των κτιρίων και ο νόμος «Περί Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης» ο οποίος περιείχε τον τρόπο απόκρισης στην περίπτωση σεισμών από τον στρατό. Με αφορμή τον σεισμό της Θεσσαλονίκης δημιουργήθηκε ο Νόμος 867 και ακολούθως δημιουργήθηκαν φορείς επιφορτισμένοι με την διαχείριση των σεισμών, δηλαδή η Υ.Α.Σ.Β.Ε., το Ι.Τ.Σ.Α.Κ., ο Ο.Α.Σ.Π., η Δ.Α.Ε.Φ.Κ. κ.α.Στον σεισμό της Κεφαλονιάς το 2014 είχαν πλέον διαμορφωθεί οι προϋποθέσεις για την διαχείριση του σεισμού, συνεπώς η απόκριση του Κράτους ήταν καλύτερη και οι πολίτες είχαν την κατάλληλη ενημέρωση.Για τη σφαιρική προσέγγιση του θέματος, μελετήθηκε η υπάρχουσα βιβλιογραφία, τα σχετικά έντυπα και το οπτικοακουστικό υλικό, η εξέλιξη της νομοθεσίας και των δομών της χώρας.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

σεισμός
Κεφαλονιά
διαχείριση
Θεσσαλονίκη
καταστροφών

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-10-21


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.