Η συμβολή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη διαμόρφωση της πολιτιστικής φυσιογνωμίας της μουσουλμανικής κοινότητας του Κεραμεικού και του Βοτανικού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η συμβολή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη διαμόρφωση της πολιτιστικής φυσιογνωμίας της μουσουλμανικής κοινότητας του Κεραμεικού και του Βοτανικού

Οδατζίδου, Χρύσα Κ.

Στη συγκεκριμένη εργασία διερευνήθηκαν οι αντιλήψεις μουσουλμάνων μαθητών και γονέων που κατοικούν στο Γκάζι, το Βοτανικό και το Ρουφ σχετικά με την πολιτισμική φυσιογνωμία της περιοχής τους. Πρώτα εντοπίστηκαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μουσουλμανικής κοινότητας και της περιοχής, χαρακτηριστικά τόσο τοπογραφικά και φυσικά όσο και ανθρωπογενή, τα οποία συνθέτουν μία συγκεκριμένη ιδιαίτερη φυσιογνωμία. Κύρια στοιχεία που προσδιορίζουν τη φυσιογνωμία της περιοχής είναι η πολυπολιτισμικότητα και ο βαθμός ένταξης των ντόπιων μουσουλμάνων και άλλων αλλοδαπών κατοίκων της. Η μελέτη των φυσικών και ανθρωπογενών στοιχείων έγινε με επιτόπια έρευνα, βιβλιογραφική ανασκόπηση και συνεντεύξεις κυρίως από εκπροσώπους οργανώσεων και συλλόγων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Οι αντιλήψεις των μαθητών διερευνήθηκαν με τη χρήση ερωτηματολογίου και στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 19 παιδιά, 9 κηδεμόνες και 4 εκπαιδευτικοί. Προέκυψε ότι σε θέματα πολιτιστικής ενημέρωσης και συμμετοχής των παιδιών το σχολείο και η οικογένεια λειτουργούν συμπληρωματικά. Σημαντικό ποσοστό μαθητών δεν συμμετέχει σε δραστηριότητες και εκδηλώσεις πολιτιστικών φορέων. Βέβαια, υπάρχει πολιτιστική δραστηριότητα στην περιοχή όμως σε αυτή δε συμμετέχει το μεγάλο κομμάτι του μουσουλμανικού πληθυσμού. Οι πολιτιστικές δραστηριότητες φαίνεται πως έχουν σημείο αναφοράς κυρίως πρωτοβουλίες συλλόγων, ειδικά της εθελοντικής ομάδας Δρόμοι Ζωής. Οι πρωτοβουλίες του δήμου δε φαίνεται να συμπεριλαμβάνουν τη μουσουλμανική κοινότητα στο σχεδιασμό τους όπως διαφάνηκε τόσο από τις απαντήσεις των παιδιών όσο και από τις απαντήσεις των γονέων οι οποίοι αναφέρθηκαν έντονα στην ανησυχία τους για τη διαχείριση του ζητήματος της προφοράς χώρου για το παζάρι από το δήμο.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Διαπολιτισμική εκπαίδευση - Ελλάδα - Θράκη
Μουσουλμάνοι
Αποκλεισμός
Θράκη
Διαπολιτισμική εκπαίδευση
Κεραμεικός

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-11-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.