Μετα-ανάλυση για το ρόλο της μεσογειακής διατροφής σε δείκτες καρδιαγγειακής υγείας σε ηλικιωμένα άτομα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Μετα-ανάλυση για το ρόλο της μεσογειακής διατροφής σε δείκτες καρδιαγγειακής υγείας σε ηλικιωμένα άτομα

Σκούλτσου, Αικατερίνη Αργυρούλα Γ.

Το ποσοστό των ηλικιωμένων αυξάνεται σε όλο τον κόσμο, ενώ παράλληλα μεγάλο είναι και το ποσοστό των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Η μεσογειακή διατροφή είναι ένα από τα πιο υγιεινά διατροφικά πρότυπα του κόσμου λόγω της συσχέτισής της με χαμηλή νοσηρότητα και θνησιμότητα από χρόνιες ασθένειες, όπως τα καρδιαγγειακά. Σκοπός της παρούσας συστηματικής ανασκόπησης ήταν η εκτίμηση της επίδρασης της υιοθέτησης της μεσογειακής διατροφής στον κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων και σε δείκτες καρδιαγγειακής υγείας σε ηλικιωμένους πληθυσμούς. Έπειτα από ηλεκτρονική αναζήτηση μελετών παρατήρησης και κλινικών δοκιμών σε διαθέσιμες επιστημονικές βάσεις δεδομένων (PubMed, Scopus και Google Scholar) με συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά, ανακτήθηκαν και συμπεριλήφθηκαν 51 μελέτες. Τα αποτελέσματα έδειξαν αντίστροφη και στατιστικώς σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στην υιοθέτηση της Μεσογειακής διατροφής και την επίπτωση καρδιαγγειακής νόσου σε ηλικιωμένους, όπως και στην εμφάνιση σακχαρώδη διαβήτη, υπέρτασης, στο διαταραγμένο λιπιδαιμικό προφίλ, και την εμφάνιση παχυσαρκίας. Το 83% των μελετών έδειξε αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στην προσκόλληση στη Μεσογειακή Διατροφή και την εμφάνιση μεταβολικού συνδρόμου , το ίδιο και το 75% των μελετών που διερεύνησε την επίδραση της υιοθέτησης της Μεσογειακής Διατροφής σε δείκτες φλεγμονής, η οποία ήταν στατιστικά σημαντική. Συμπερασματικά θα πρέπει να εφαρμοστούν στρατηγικές διαιτητικής παρέμβασης σε ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας, με σκοπό την πρόληψη της καρδιαγγειακής νοσηρότητας και θνησιμότητας της νόσου και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής, ενώ χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση μέσω μελετών παρέμβασης κυρίως για να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο τα ευρήματα των ήδη υπαρχουσών μελετών.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

καρδιαγγειακή νόσος
ηλικιωμένοι
παράγοντες κινδύνου
Μεσογειακή διατροφή

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-02-23


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.