Διατροφικές συνήθειες παιδιών προσχολικής ηλικίας σε έξι ευρωπαϊκές χώρες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Διατροφικές συνήθειες παιδιών προσχολικής ηλικίας σε έξι ευρωπαϊκές χώρες

Καραχάλιου, Αλεξάνδρα Κ.

Εισαγωγή και Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθούν οι διατροφικές συνήθειες παιδιών προσχολικής ηλικίας από έξι χώρες της Ευρώπης μέσω του προσδιορισμού διατροφικών προτύπων και αυτά να συσχετιστούν με τα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά.Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε συλλογή και υπολογισμός ανθρωπομετρικών, διατροφικών και κοινωνικοδημογραφικών δεδομένων από δείγμα 3854 παιδιών 3,5 – 5,5 ετών σε τρεις περιοχές της Ευρώπης (Κεντρική/Βόρεια, Ανατολική, Νότια). Η ανάλυση σε κύριες συνιστώσες (PCA) χρησιμοποιήθηκε για την αναγνώριση των διατροφικών προτύπων.Αποτελέσματα: Η PCA ανέδειξε τέσσερα διατροφικά πρότυπα για την Κεντρική/Βόρεια Ευρώπη και από τρία πρότυπα για την Ανατολική και Νότια Ευρώπη. Το διατροφικό πρότυπο 1 (υψηλότερη κατανάλωση ανθυγιεινών σνακ, σακχαρούχων ροφημάτων, τηγανητής πατάτας και προϊόντων κρέατος) συσχετίστηκε θετικά με το χαμηλό κοινωνικοοικονομικό (β=0,34, p<0,001) και μορφωτικό επίπεδο (≤14 έτη) (β=0,47, p<0,001) των γονέων. Το διατροφικό πρότυπο 2 (υψηλότερη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών) συσχετίστηκε θετικά με την ανεργία των γονέων (β=0,23, p=0,001). Το διατροφικό πρότυπο 3 (υψηλότερη κατανάλωση γαλακτοκομικών και ψαριού) συσχετίστηκε αρνητικά με το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των γονέων (≤14 έτη) (β=-0,30, p<0,001). Το διατροφικό πρότυπο 4 (υψηλότερη κατανάλωση τυριού και πρωινού) συσχετίστηκε αρνητικά με το χαμηλό κοινωνικοοικονομικό (β=-0,23, p=0,001) και μορφωτικό επίπεδο (≤14 έτη) (β=-0,33, p<0,001) των γονέων. Στην Ανατολική Ευρώπη, το διατροφικό πρότυπο 1 (υψηλότερη κατανάλωση φρούτων, λαχανικών, οσπρίων και ψαριού) συσχετίστηκε αρνητικά με το χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο (β=-0,42, p<0,001) και θετικά με την ανεργία των γονέων (β=0,27, p<0,001). Το διατροφικό πρότυπο 2 (υψηλότερη κατανάλωση σακχαρούχων ροφημάτων και προϊόντων κρέατος και χαμηλότερη κατανάλωση νερού) συσχετίστηκε θετικά με το χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο (β=0,41, p<0,001) και το διατροφικό πρότυπο 3 (υψηλότερη κατανάλωση ανθυγιεινών σνακ και τηγανητής πατάτας και χαμηλότερη κατανάλωση πρωινού) συσχετίστηκε θετικά με το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των γονέων (≤14 έτη) (β=0,63, p<0,001). Στη Νότια Ευρώπη, το διατροφικό πρότυπο 1 (υψηλότερη κατανάλωση ανθυγιεινών σνακ, σακχαρούχων ροφημάτων και προϊόντων κρέατος) συσχετίστηκε θετικά με το χαμηλό κοινωνικοοικονομικό (β=0,21, p=0,010) και μορφωτικό επίπεδο (≤14 έτη) (β=0,20, p=0,004) και την ανεργία των γονέων (β=0,18, p=0,005), ενώ το διατροφικό πρότυπο 2 (υψηλότερη κατανάλωση κρέατος/πουλερικών, ψαριού και πρωινού γεύματος) συσχετίστηκε αρνητικά με αυτά τα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά (β=-0,33, p<0,001, β=-0,43, p<0,001 και β=-0,24, p<0,001 αντίστοιχα). Για το διατροφικό πρότυπο 3 (υψηλότερη κατανάλωση φρούτων, λαχανικών και οσπρίων) δεν προέκυψαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις. Συμπεράσματα: Το χαμηλό κοινωνικοοικονομικό και μορφωτικό επίπεδο των γονέων συσχετίστηκαν θετικά με την κατανάλωση ανθυγιεινών σνακ, σακχαρούχων ροφημάτων και προϊόντων κρέατος και αρνητικά με την κατανάλωση φρούτων, λαχανικών, ψαριών, οσπρίων και πρωινού γεύματος.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

κοινωνικοοικονομικό επίπεδο
ανεργία
Διατροφικές συνήθειες
παιδιά προσχολικής ηλικίας
μορφωτικό επίπεδο

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-02-23


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.