Διατροφικές συνήθειες σε ηλικιωμένα άτομα του Αγίου Ευστρατίου (MEDIS Study)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Διατροφικές συνήθειες σε ηλικιωμένα άτομα του Αγίου Ευστρατίου (MEDIS Study)

Βότση, Ειρήνη Χρυσοβαλάντου Γ.

Εισαγωγή: Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), η πληθυσμιακή ομάδα των ηλικιωμένων αυξάνεται ταχύτατα, θέτοντας μια πρόκληση για τη δημόσια υγεία στις κοινωνίες καθώς ο επιπολασμός των μη μεταδιδόμενων ασθενειών, όπως καρδιαγγειακά και σακχαρώδης διαβήτης αυξάνεται. Σκοπός: Ο σκοπός της μελέτης MEDIS είναι η περιγραφική αναφορά κοινωνικο-δημογραφικών, κλινικών και ψυχολογικών χαρακτηριστικών, του τρόπου ζωής και της παρουσίας διαφόρων καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου, μεταξύ των ηλικιωμένων ατόμων χωρίς ιστορικό χρόνιας ασθένειας, που ζουν στο νησί του Αγίου Ευστρατίου. Μεθοδολογία: Χρησιμοποιήθηκαν εθελοντικά 30 ηλικιωμένοι στην έρευνα MEDIS την περίοδο 2016, ήταν μόνιμοι κάτοικοι του νησιού Άγιος Ευστράτιος και ήταν ηλικίας άνω των 65 ετών. Το περιεχόμενο των πληροφοριών που συλλέχθηκαν αφορούσαν ανθρωπομετρικά, δημογραφικά, κοινωνικο-οικονομικά και κλινικά χαρακτηριστικά, καπνιστικές και διατροφικές συνήθειες, το επίπεδο προσαρμογής στη Μεσογειακή δίαιτα, το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας καθώς και την ψυχολογική κατάσταση των ηλικιωμένων. Δεν πραγματοποιήθηκε στατιστική σύγκριση μεταξύ Αη Στράτη και λοιπών νησιών του Αιγαίου λόγω ανισοκατανομής δειγμάτων. Αποτελέσματα: Το δείγμα μας υποδηλώνει μία μέτρια υιοθέτηση του προτύπου της Μεσογειακής διατροφής (31,6 ± 4,1). Το 72,4% των Αγιοστρατητών είναι υπερτασικοί, το 24,1% είναι σακχαροδιαβητικοί και το 46,4% είναι υπερχοληστερολαιμικοί. Συμπεράσματα: Εάν και παρατηρείται μία προσκόλληση στις παραδόσεις, ωστόσο δεν απέφυγαν την καταλυτική επιρροή του δυτικού πολιτισμού σε τομείς όπως είναι η διατροφή και ο τρόπος ζωής.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

διατροφικές συνήθειες
ηλικιωμένοι
Μελέτη MEDIS
Άγιος Ευστράτιος

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-02-21


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.