Υλοποίηση αλγορίθμων και μετρικών γράφων στη βιβλιοθήκη GraphX του Spark

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Υλοποίηση αλγορίθμων και μετρικών γράφων στη βιβλιοθήκη GraphX του Spark

Ρουσσάκης, Χρήστος Ε.

H μελέτη γράφων είναι ένα σημαντικό πεδίο διαφόρων επιστημών καθώς επιτρέπει την μελέτη και απόκτηση πολύτιμων πληροφοριών για δομές που μπορούν να αναπαριστώνται με γράφους, όπως για παράδειγμα στα κοινωνικά δίκτυα την μελέτη των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των χρηστών. Για την περιγραφή των γράφων χρησιμοποιούνται μετρικές που περιγράφουν τόσο τον ίδιο τον γράφο αλλά και τους κόμβους του ατομικά καθώς και τις σχέσεις που παρουσιάζουν μεταξύ τους μέσα σε αυτόν.Η παρούσα πτυχιακή ασχολείται με την περιγραφή διαφόρων γνωστών μετρικών στα πλαίσια κοινωνικών γράφων και πιο συγκεκριμένα διμερών γράφων που αποτελούν μια πιο ειδική κατηγορία γράφων, στην συνέχεια μελετά την σημασία τους καθώς και διάφορες υλοποιήσεις τους σε κατανεμημένο περιβάλλον. Η υλοποίηση πραγματοποιήθηκε με το Apache Spark, μία πλατφόρμα που επιτρέπει την υλοποίηση προγραμμάτων σε κατανεμημένο περιβάλλον και επιτυγχάνει καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, επίσης χρησιμοποιήθηκε η βιβλιοθήκη GraphX της συγκεκριμένης πλατφόρμας που καθιστά δυνατή την επεξεργασία και μελέτη γράφων. H εργασία ολοκληρώνεται με την περιγραφή και ανάλυση των επιδόσεων των υλοποιήσεων των μετρικών με πραγματικά δεδομένα από γράφο που αναπαριστά ένα κοινωνικό δίκτυο.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Γράφοι
Διμερείς Γράφοι
Graphx
Μετρικές Γράφων
Apache Spark

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-02-28


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.