Αυτοματοποιημένος έλεγχος ασφάλειας εσωτερικού δικτύου με χρήση NMS

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Αυτοματοποιημένος έλεγχος ασφάλειας εσωτερικού δικτύου με χρήση NMS

Κοτρωνούλας, Νικόλαος Χ.

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο αυτοματοποιημένος έλεγχος ασφάλειας ενός εσωτερικού δικτύου (intranet) με χρήση συστήματος παρακολούθησης δικτύου (Network Monitoring System). Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση ενός συστήματος παρακολούθησης δικτύου, καθώς και o τρόπος εγκατάστασης και παραμετροποίησής του με κατάλληλο τρόπο, ώστε να μπορεί να πραγματοποιεί ελέγχους ασφάλειας σε πιθανές παραβιάσεις με απότοκο στόχο την άμεση και αποτελεσματική ανίχνευση των επιθέσεων αυτών. Προκειμένου να μπορεί να εφαρμοστεί ο έλεγχος ασφάλειας, η εγκατάσταση και παραμετροποίηση του συστήματος παρακολούθησης δικτύου απαιτεί τη δημιουργία και παραμετροποίηση ενός συγκεκριμένου logfile το οποίο όταν εφαρμόζεται στο σύστημα παρακολούθησης δικτύου μπορεί να ανιχνεύει πιθανές παραβιάσεις. Ειδικότερα, ο κύριος στόχος της εργασίας αυτής είναι να μπορούν να εντοπιστούν από τα log αρχεία του server πιθανές παραβιάσεις (κενά ασφαλείας) ή οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα και να γίνεται αναφορά του συμβάντος στον διαχειριστή μέσω του συστήματος παρακολούθησης δικτύου. Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται πως μπορεί να απλοποιηθεί η διαδικασία αυτοματοποιημένης ανίχνευσης πιθανών παραβιάσεων και να επέλθει βελτίωση της απόδοσης του συστήματος. Όσον αφορά την μέθοδο που ακολουθήθηκε, έγινε διερεύνηση ποια λογισμικά είχαν τη δυνατότητα να ελέγχουν το αρχείο καταγραφής αλλά και να συνδυάζονται με το υπάρχον κέντρο πληροφορικής και δικτύων στο Icinga. Στη συνέχεια, έγινε εγκατάσταση του συγκεκριμένου σε ένα σύστημα Debian έκδοσης 8, που είναι και το λειτουργικό σύστημα που υποστηρίζουν οι διακομιστές του κέντρου πληροφορικής. Αφού έγινε η εγκατάσταση διερευνήθηκαν οι πιθανές παράμετροι που εξηγούνται στα συμπεράσματα και έγινε προσπάθεια ενσωμάτωσης του στο Icinga.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

ελεγχος θυρών
Σύστημα παρακολούθησης δικτύων
αρχείο καταγραφής
nmap

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-02-21


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.