Χρήση της φασματικής πληροφορίας του αισθητήρα Hyperion και του οπισθοσκεδαζόμενου σήματος του αισθητήρα Sentinel-1, για τη διαφοροποίηση των ροών λάβας στο ηφαίστειο της Αίτνας (Σικελία).

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Χρήση της φασματικής πληροφορίας του αισθητήρα Hyperion και του οπισθοσκεδαζόμενου σήματος του αισθητήρα Sentinel-1, για τη διαφοροποίηση των ροών λάβας στο ηφαίστειο της Αίτνας (Σικελία).

Καραγιαννοπούλου, Αικατερίνη Ι.

Η Αίτνα (Ιταλία) είναι ένα σύνθετο στρωματοηφαίστειο και ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων των φασματικών υπογραφών και των τιμών του συντελεστή οπισθοσκέδασης, στη διάκριση διαφορετικών ηφαιστειακών προϊόντων (ροές λάβας και αποθέσεις πυροκλαστικών και σκωρίων) που ανήκουν σε διαφορετικά επεισόδια ηφαιστειακών εκρήξεων μέσα στα υπερσυστήματα Mongibello και Ellitico. Επίσης, ερευνάται η συνεισφορά της τοπογραφίας και της επιφανειακής τραχύτητας στο οπισθοσκεδαζόμενο σήμα. Για το σκοπό αυτό, αναλύονται τρεις εικόνες του αισθητήρα EO-1, Hyperion, επιπέδου επεξεργασίας 1R και 1T που λήφθηκαν στις 9/7/2007, 8/10/2009 και 14/7/2012, και δύο Sentinel-1A εικόνες, GRD (επιπέδου επεξεργασίας 1), IW μονής (VV) και διπλής (VH) πολικότητας, αμφότερα στο ανοδικό και καθοδικό πέρασμα του δορυφόρου, ληφθέντες στις 22/8/2016 και 16/8/2016.Τα πρωταρχικά αποτελέσματα δείχνουν ότι:Φαίνεται ότι τα διαφορετικά ηφαιστειακά προϊόντα μπορούν να διακριθούν καλύτερα από την πληροφορία του συντελεστή οπισθοσκέδασης που λαμβάνεται από τα δεδομένα Sentinel-1 διπλή πολικότητα και ανοδικού περάσματος. Πιθανώς, οι τιμές οπισθοσκέδασης για το σχηματισμό Ellitico επηρεάζονται περισσότερο από την επιφανειακή τραχύτητα, στις μεγαλύτερες τοπογραφικές κλίσεις (30o-45o) και στον ανατολικό προσανατολισμό των κλίσεων. Οι σχηματισμοί του Mongibello φαίνεται να είναι πιο ευαίσθητοι στην τοπογραφία. Τα δεδομένα ΕΟ-1 Hyperion είναι ικανά να διαφοροποιήσουν τα ηφαιστειακά προϊόντα σύμφωνα με την φασματική ανακλαστικότητα και μορφή. Πιθανών, η μεταβολή της ανακλαστικότητας είναι ανεξάρτητη από τη χρονολογική κατηγοριοποίηση των ηφαιστειακών προϊόντων. Οι αποθέσεις πυροκλαστικών και σκωρίων πάντα εμφανίζουν χαμηλότερη ανακλαστικότητα, συγκρινόμενες με τις ροές λάβας. Κάποια φάσματα αναφοράς χαρακτηρίζονται από την απορρόφηση χλωροφύλλης (0.7μm) και νερού (1.14μm) και την παρουσία σιδήρου (0.9-1.3μm) και μαγνησίου (2.3μm). Η παρουσία της εξαλλοίωσης πιθανών να συμβαίνει.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

ανακλαστικότητα
Υπερφασματικά δεδομένα
Αίτνα
ηφαιστειακοί σχηματισμοί.
ΣΑΡ
συντελεστής οπισθοσκέδασης

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-22


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.