Όψεις της νεότερης και σύγχρονης Ιστορίας μέσα από μυθιστορήματα της Λότης Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου και της Γαλάτειας Γρηγοριάδου-Σουρέλη.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Όψεις της νεότερης και σύγχρονης Ιστορίας μέσα από μυθιστορήματα της Λότης Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου και της Γαλάτειας Γρηγοριάδου-Σουρέλη.

Κυριάκου, Φωτεινή Γ.

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία έχει ως θέμα το ιστορικό-παιδικό (νεανικό, εφηβικό) μυθιστόρημα με θεματική γύρω από την νεότερη και σύγχρονη Ιστορία του ελληνισμού (ελλαδικού-παροικιακού). Πρωταρχικό μέλημα της εργασίας είναι η κατάδειξη των δυο γνωστικών αντικειμένων, της Ιστορίας και της Λογοτεχνίας, του Factum και του fictio, με καμβά ιστορικά γεγονότα του 19ου και του 20ου αιώνα, μέσα από την μελέτη, ιχνηλάτηση και επεξεργασία τεσσάρων αντιπροσωπευτικών έργων. Συγκεκριμένα μελετήθηκαν τα ιστορικά μυθιστορήματα Ο μικρός αδελφός, Η προφητεία του κόκκινου κρασιού της Λότης Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, Ο μεγάλος αποχαιρετισμός και ο Καπετάν Κώττας της Γαλάτειας Γρηγοριάδου-Σουρέλη και η ερευνητική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η ανάλυση κειμένου. Το θεωρητικό μέρος βασίζεται και τεκμηριώνεται στην θεωρία του Paul Ricouer και του Hayden White. Στο ερευνητικό μέρος επιχειρείται διαχωρισμός των «εμπειρικών αφηγήσεων» από τις μυθοπλαστικές, όπου οι χαρακτήρες, τα γεγονότα, οι καταστάσεις είναι τεχνηέντως κατασκευασμένα, καθώς μιλάμε για την μυθοπλαστική αναπαράσταση της πραγματικότητας. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη μελέτη του λογοτεχνικού υλικού συνοψίζονται σε πέντε θεματικές: α) Τα Ιστορικά γεγονότα β) Ιστορική τοπογραφία γ) Ατμόσφαιρα-κλίμα εποχής δ) αφηγηματικές τεχνικές και ε) Τα πρόσωπα-ήρωες ως δραματουργικοί χαρακτήρες.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Μυθιστόρημα
Λογοτεχνία
Μυθοπλασία.
Γεγονός
Ιστορία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-23


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.