Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
eCall

Γρηγοριάδου, Λιάνα Β.

Αντικείμενο της διπλωματικής αυτής είναι η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης eCall και για το πώς προέκυψε η ανάγκη ανάπτυξης της. Θα αναλύσουμε τις τεχνολογίες με την βοήθεια των οποίων θα υλοποιηθεί, την αρχιτεκτονική και την λειτουργεία της υπηρεσίας του eCall. Επίσης, θα υλοποιηθεί android εφαρμογή για κινητές συσκευές. Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στην αστική κινητικότητα και στο πόσο πολύ έχει επηρεάσει η την ποιότητα της ζωής μας στον τομέα των μεταφορών και όχι μόνο, και με ποιους τρόπους θα μπορούσε να γίνει βιώσιμη.Στο δεύτερο κεφάλαιο θα αναλύσουμε ανάπτυξη των τεχνολογιών που είναι απαραίτητος για την υλοποίηση των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (ITS) και των Επικοινωνιακών Συστημάτων των Οχημάτων (V2V,V2I) και με ποιον τρόπο μπορούν να συμβάλλουν στην βελτίωση της κυκλοφοράς και την διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.Στο τρίτο κεφάλαιο θα αναλύσουμε την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης eCall, πώς λειτουργεί, ποιος είναι ο σκοπός της υπηρεσίας, πως θα υλοποιηθεί και τι μπορεί να προσφέρει στον τομέα των μεταφορών.Στο τέταρτο κεφάλαιο θα υλοποιήσουμε μια Android εφαρμογή για κινητές συσκευές η οποία θα δίνει σημαντικές πληροφορίες σε περίπτωση απότομης αλλαγής ταχύτητας της συσκευής.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Τηλεπικοινωνιακά συστήματα
Πληροφόρηση - Τεχνολογία - Προγράμματα
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - Προγράμματα
Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Πληροφόρηση - Τεχνολογία
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
Έκτακτες ανάγκες - Αντιμετώπιση
Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας
υπηρεσία έκτακτης ανάγκης
Android εφαρμογή
eCall

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-07-07


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.