Διατροφή, άσκηση, επίπεδα βιταμίνης D και καρδιομεταβολικοί παράγοντες κινδύνου σε παιδικό μαθητικό πληθυσμό

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Διατροφή, άσκηση, επίπεδα βιταμίνης D και καρδιομεταβολικοί παράγοντες κινδύνου σε παιδικό μαθητικό πληθυσμό

Φωτοπούλου, Ελένη Χ.

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στη διατροφή, την άσκηση, τα επίπεδα βιταμίνης D και των καρδιομεταβολικών παραγόντων κινδύνου σε παιδιά ηλικίας 9-13 ετών στην Ελλάδα.Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε καταγραφή της διαιτητικής πρόσληψης και των επιπέδων φυσικής δραστηριότητας των παιδιών, ανθρωπομετρήσεις, κλινική εξέταση και λήψη αίματος για διενέργεια βιοχημικών αναλύσεων. Για τον ορισμό της ανεπάρκειας βιταμίνης D χρησιμοποιήθηκε η κατωφλική τιμή της συγκέντρωσης 25-OH βιταμίνης D<20 ng/mL. Επιπλέον, ο ορισμός που προτείνεται από το International Diabetes Federation για το μεταβολικό σύνδρομο (ΜΣ) χρησιμοποιήθηκε για την ανίχνευση παιδιών με καρδιομεταβολικούς παράγοντες κινδύνου. Αποτελέσματα: Ο επιπολασμός της ανεπάρκειας της βιταμίνης D βρέθηκε 52,9%, με σημαντικά υψηλότερο επιπολασμό στα κορίτσια σε σύγκριση με τα αγόρια (p<0,001). Όσον αφορά τους καρδιομεταβολικούς παράγοντες κινδύνου, ο επιπολασμός της ανεπάρκειας βιταμίνης D βρέθηκε σημαντικά υψηλότερος στα παιδιά με κεντρική παχυσαρκία έναντι αυτών με φυσιολογική περιφέρεια μέσης (p=0,027), στα παιδιά με ινσουλινοαντίσταση έναντι εκείνων με φυσιολογικό HOMA-IR (p<0,001) και στα παιδιά με διαστολική αρτηριακή υπέρταση έναντι εκείνων με φυσιολογικά επίπεδα διαστολικής αρτηριακής πίεσης (p=0,016). Στατιστικά σημαντική σχέση εμφανίστηκε ανάμεσα στα επίπεδα HDL χοληστερόλης και τον επιπολασμό της ανεπάρκειας βιταμίνης D, με τον επιπολασμό της ανεπάρκειας βιταμίνης D να είναι μικρότερος για τα παιδιά με επίπεδα HDL χοληστερόλης>40 mg/dL (p=0,018). Τέλος, παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά με ινσουλινοαντίσταση εμφάνισαν 1,4 φορές περισσότερες πιθανότητες να έχουν συγχρόνως ανεπάρκεια βιταμίνης D (p<0,001) και 1,6 φορές περισσότερες πιθανότητες να έχουν επίπεδα βιταμίνης D <30nmol/L (p=0,034) σε σχέση με τα παιδιά με φυσιολογικό HOMA-IR. Συμπεράσματα: Η ανεπάρκεια βιταμίνης D βρέθηκε αυξημένη σε παιδιά με καρδιομεταβολικούς παράγοντες κινδύνου όπως κεντρική παχυσαρκία, ινσουλινοαντίσταση, διαστολική υπέρταση και χαμηλά επίπεδα HDL χοληστερόλης. Επίσης η ανεπάρκεια βιταμίνης D φαίνεται να συσχετίζεται σημαντικά και ανεξάρτητα με αυξημένη πιθανότητα ινσουλινοαντίστασης.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Διατροφή
υποβιταμίνωση D
Μεταβολικό Σύνδρομο
Βιταμίνη D
Άσκηση - Διαιτολογικές απόψεις
Καρδιαγγειακό σύστημα
Καρδιομεταβολικοί παράγοντες
κεντρική παχυσαρκία
παιδιά

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-07-12


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.