Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα

Σακκάς, Νικόλαος Γ.

Στην πτυχιακή μελέτη που ακολουθεί γίνεται προσπάθεια να αναλυθεί, όσο εκτενέστερα γίνεται, η έννοια της βιώσιμης επιχειρηματικότητας καθώς και των βιώσιμων πρακτικών που συνδέονται με αυτή. Παρόλη την πολυπλοκότητα της έννοιας καθώς και των πηγών που διατίθεται στη παγκόσμια βιβλιογραφία και στο διαδίκτυο για την έννοια αυτή, παρουσιάζονται, μέσα από τα κεφάλαια στα οποία στηρίζεται η εργασία, πτυχές της έννοιας αυτής με έμφαση στα ουσιαστικά χαρακτηριστικά της. Για την παρούσα εργασία δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο διανεμήθηκε το Μάιο του 2017 στους συμμετέχοντες της έρευνας. Για την εμπειρική ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν υποδείγματα λογιστικών παλινδρομήσεων με σκοπό να εκτιμηθεί η υπάρχουσα κατάσταση σχετικά με τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα και πιο συγκεκριμένα η συσχέτιση της με τις επιχειρήσεις και οφέλη που προσφέρει. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι δημογραφικές μεταβλητές όπως το φύλο, το εισόδημα, το μορφωτικό επίπεδο και το επάγγελμα αλλά και τα χαρακτηριστικά τα οποία αφορούσαν τις επιχειρήσεις φάνηκε να συσχετίζονται στατιστικά σημαντικά.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

ξενοδοχείο
Επιχειρήσεις - Ελλάδα
βιώσιμη επιχειρηματικότητα
επιχειρήσεις

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-07-12


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.