Διατροφικές συνήθειες και έκβαση 30 ημερών σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε εγχείρηση ανοικτής καρδιάς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Διατροφικές συνήθειες και έκβαση 30 ημερών σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε εγχείρηση ανοικτής καρδιάς

Λυσικάτου, Ακριβή Κ.

Εισαγωγή: σκοπός της εργασίας ήταν να αξιολογηθεί η επίδραση των διατροφικών συνηθειών στην έκβαση ασθενών που έχουν που έχουν υποβληθεί σε εγχείρηση ανοικτής καρδιάς.Μεθοδολογία: Μελετήθηκαν 216 διαδοχικοί ασθενείς που επρόκειτο να υποβληθούν σε προγραμματισμένη επέμβαση ανοικτής καρδιάς, 163 άνδρες και 53 γυναίκες μέσης ηλικίας 63 ± 12 ετών. Διάφορα κλινικά και βιολογικά χαρακτηριστικά καταμετρήθηκαν στο δείγμα. Μοντέλα πολλαπλής λογαριθμικής παλινδρόμησης χρησιμοποιήθηκαν ώστε να εκτιμηθεί ο ρόλος των διατροφικών συνηθειών στην έκβαση των ασθενών (θάνατος ή καρδιακό επεισόδιο μη θανατηφόρο ή επανεισαγωγή στο νοσοκομείο στις πρώτες 30 ημέρες από την έξοδο από το νοσοκομείο), αφού ελήφθησαν υπόψη πιθανοί συγχυτικοί παράγοντες. Αποτελέσματα: 2 ασθενείς απεβίωσαν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, ενώ 21 ασθενείς (10.1%) εισήχθησαν στο νοσοκομείο για καρδιαγγειακά αίτια μέσα στις πρώτες 30 ημέρες μετά την εγχείρηση. Η πολυπαραγοντική ανάλυση έδειξε ότι σε σύγκριση με την κατανάλωση μικρής ποσότητας ελαιόλαδου η πολύ κατανάλωση ελαιόλαδου καθημερινά στο μαγείρεμα σχετίζονταν με μικρότερη πιθανότητα επανεισαγωγής στο νοσοκομείο ( 95% ΔΕ 0.000 – 1.189, p = 0.006). Η προαναφερθείσα σχέση ήταν ανεξάρτητη των κλασικών παραγόντων κινδύνου. Επιπλέον η κατανάλωση καθημερινά καφέ σχετίζονταν με μικρότερη πιθανότητα επανεισαγωγής στο νοσοκομείο (95% ΔΕ 0.004 – 1.657, p = 0.022) σε σύγκριση με την μη κατανάλωση καφέ. (σχέση ανεξάρτητη των κλασσικών παραγόντων κινδύνου)Συμπεράσματα: Η καθημερινή κατανάλωση καφέ σχετίζεται με καλύτερη βραχυπρόθεσμη πρόγνωση ασθενών που έχουν υποβληθεί σε επέμβαση ανοικτής καρδιάς σε σύγκριση με την μη κατανάλωση. Επιπλέον αυξημένη κατανάλωση ελαιόλαδου στο καθημερινό μαγείρεμα συσχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο επανεισαγωγής στο νοσοκομείο 30 ημέρες μετά το χειρουργείο ασθενών που έχουν υποβληθεί σε εγχείρηση ανοικτής καρδιάς. Το εύρημα αυτό ενισχύει την καρδιοπροστατευτική δράση του ελαιόλαδου ακόμα και σε καταστάσεις πολύ σοβαρής νοσηρότητας.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Διατροφή
Κλινική διατροφή
Καρδιά - Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
ΣΝ
καφές
Καρδιαγγειακό σύστημα - Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
προγνωστικοί παράγοντες
Ελαιόλαδο

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-06-28


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.