Η φυσιογνωμία της ελληνικής πόλης: Η περίπτωση της πόλης του Βόλου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2006 (EL)
Η φυσιογνωμία της ελληνικής πόλης: Η περίπτωση της πόλης του Βόλου

Καραλή, Βαρβάρα Γ.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί η έννοια της φυσιογνωμίας της ελληνικής πόλης, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε εμπειρικό με μελέτη περίπτωσης την πόλη του Βόλου. Κοινή διαπίστωση αποτελεί η σημασία της ανάδειξης της φυσιογνωμίας σχετίζεται άμεσα με την προβολή του αστικού χώρου και συγκεκριμένα με την ελκυστικότητα που παρουσιάζει μια πόλη στα πλαίσια ανάπτυξης του αστικού τουρισμού και της προσέλκυσης επενδύσεων. Προς την κατεύθυνση αυτή κινούνται τα εργαλεία που διαθέτει ο πολεοδομικός, χωροταξικός και αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, όπως είναι οι αναπλάσεις. Σε ότι αφορά το Βόλο πρόκειται για μια μεσαίου μεγέθους πόλη που κατά το παρελθόν παρουσίασε έντονη φυσιογνωμία η οποία όμως αλλοιώθηκε εξαιτίας των σύγχρονων εξελίξεων. Η γεωγραφική της θέση της προσδίδει ένα σημαντικό πλεονέκτημα εξαιτίας του λιμανιού και του ορεινού όγκου του Πηλίου που είναι τουριστικός προορισμός για όλη τη διάρκεια του χρόνου. Πόλη – λιμάνι λοιπόν με βιομηχανική ιστορία που σήμερα γίνεται αντιληπτή από τα διάσπαρτα στον αστικό ιστό βιομηχανικά κτίρια. Η σύγχρονη εικόνα της διαμορφώνεται κάτω από το πρίσμα των ραγδαίων εξελίξεων της παγκοσμιοποίησης και των ευρωπαϊκών αστικών πολιτικών. Οι τελευταίες έχουν επιδράσει καταλυτικά ώστε να αποκτήσει ο Βόλος σύγχρονες υποδομές μεταφοράς και ενέργειας και παράλληλα να υλοποιηθούν προγράμματα αναπλάσεων τα οποία αναδεικνύουν τη ιδιαίτερη φυσιογνωμία της πόλης. Στα πλαίσια της εργασίας πραγματοποιήθηκε πρωτογενής στατιστική έρευνα προκειμένου να διερευνηθεί η φυσιογνωμία του Βόλου μέσα από την αποτύπωση της άποψης των κατοίκων και των επισκεπτών. Η ανάδειξη της φυσιογνωμίας της πόλης απαιτεί περεταίρω τον στρατηγικό σχεδιασμό με τη συνεργασία όλων των φορέων ώστε να αποκτήσει ο Βόλος σύγχρονες υποδομές.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

ΕΕ
Πόλεις και κωμοπόλεις - Ανάπτυξη
Τοπική ανάπτυξη - Ελλάδα - Μαγνησία (Νομός) - Βόλος
Πόλεις και κωμοπόλεις
Φυσιογνωμία
παγκοσμιοποίηση
Βόλος
αναπλάσεις

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2006-09-08


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.