Στρατηγικές τουριστικών επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό εμπόριο: Η περίπτωση των Peer 2 Peer εφαρμογών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Στρατηγικές τουριστικών επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό εμπόριο: Η περίπτωση των Peer 2 Peer εφαρμογών

Κατσουλάκη, Ζαχαρούλα Γ.

Η ζήτηση τουριστικών υπηρεσιών κατά την τελευταία τριακονταετία σημείωσε ταχύτατο ρυθμό ανάπτυξης και η τουριστική κατανάλωση αποδείχτηκε ιδιαίτερα ανθεκτική στις οικονομικές διακυμάνσεις και τις πολιτικοκοινωνικές κρίσεις, γεγονός που οφείλεται στο ότι το αγαθό «αναψυχή» έχει βαθμιαία μετατοπιστεί στην κλίμακα προτιμήσεων του καταναλωτή από αγαθό πολυτελείας σε ετησίως πρώτης ανάγκης αγαθό.Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις να αναλυθεί ο τουριστικός τομέας σαν ξεχωριστό οικονομικό φαινόμενο, σαν ιδιαίτερος κλάδος οικονομικής δραστηριότητας : την τουριστική οικονομία.Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας που σημειώθηκε κατά τις τελευταίες δεκαετίες έδωσε νέες διαστάσεις στο τουριστικό προϊόν. Τα τελευταία χρόνια ο ηλεκτρονικός τουρισμός έχει δημιουργήσει νέες ανάγκες και νοοτροπίες στους χρήστες με τις εφαρμογές peer to peer. Το σκηνικό στον κλάδο αλλάζει καθώς μεταβάλλονται οι ισορροπίες. Κάθε οργανισμός αναγκάζεται να γνωρίσει και να συμφιλιωθεί με τις νέες αυτές τεχνολογίες και κατ’ επέκταση να επαναπροσδιορίσει τις στρατηγικές και την διάρθρωση του, σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις. Η παρούσα διπλωματική εργασία είναι βιβλιογραφική. Επιδιώκεται η διερεύνηση των στρατηγικών των τουριστικών επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό εμπόριο, της υπάρχουσας θέσης των peer to peer εφαρμογών στην τουριστική αγορά και τα περιθώρια εξέλιξης τους τομέα του Τουρισμού σύμφωνα με τις επιθυμίες και αποφάσεις των τουριστών και ειδικότερα στην περίπτωση της Ελλάδας. Παράλληλα παρουσιάζεται η περίπτωση της εταιρείας Airbnb η οποία αποτελεί την πιο γνωστή πλατφόρμα διαμοιρασμού κατοικίας, σε παγκόσμιο επίπεδο.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Τουρισμός
στρατηγική
Τουρισμός - Μάρκετινγκ
ηλεκτρονικό εμπόριο
επιχειρήσεις

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-03


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.