Συσχέτιση των συνηθειών τρόπου ζωής με την παρουσία και τη βαρύτητα της αποφρακτικής άπνοιας ύπνου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Συσχέτιση των συνηθειών τρόπου ζωής με την παρουσία και τη βαρύτητα της αποφρακτικής άπνοιας ύπνου

Δρούγκας, Νικόλαος Ι.

Η αποφρακτική άπνοια ύπνου (OSA) είναι μια δυνητικά απειλητική για τη ζωή διαταραχή που χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενα επεισόδια διακοπής της λειτουργίας της αναπνοής κατά τον ύπνο. Σήμερα αναγνωρίζεται ως συστηματικό νόσημα το οποίο σχετίζεται με χρόνια νοσήματα όπως τα καρδιαγγειακά και ο σακχαρώδης διαβήτης, ενώ η παχυσαρκία φαίνεται να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην παθοφυσιολογία της νόσου.Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας ήταν να διερευνήσει σε ένα δείγμα Ελλήνων ασθενών με OSA πιθανές συσχετίσεις μεταξύ των διατροφικών συνηθειών των ασθενών με τη βαρύτητα της νόσου.Στη μελέτη συμμετείχαν 130 νεοδιαγνωσμένοι ασθενείς με OSA και η βαρύτητα της νόσου εκτιμήθηκε μέσω του δείκτη ανποιών-υποπνοιών (AHI). Σε όλους τους ασθενείς πραγματοποιήθηκαν ανθρωπομετρικές μετρήσεις κι αξιολογήθηκαν μεταξύ άλλων η ποιότητα ζωής/ύπνου, το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας και οι διαιτητικές συνήθειες (μέσω 24ωρων ανακλήσεων και ερωτηματολογίου συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων).Παρατηρήθηκε η ύπαρξη θετικής συσχέτισης μεταξύ του δείκτη AHI και της κατανάλωσης (μερίδες/ημέρα) επεξεργασμένων δημητριακών (rho=0,211, P=0,016) και αναψυκτικών (rho=0,287, P=0,001), ενώ παρατηρήθηκε τάση θετικής συσχέτισης με την κατανάλωση κόκκινου κρέατος (rho=0,168, P=0,055). Η ανάλυση λογαριθμιστικής παλινδρόμησης που πραγματοποιήθηκε φανέρωσε πως για κατανάλωση >2 μερίδων/ημέρα επεξεργασμένων δημητριακών, η πιθανότητα να πάσχει ο ασθενής από σοβαρή συγκριτικά με ήπιας/μέτριας βαρύτητας OSA αυξάνεται κατά ~3 φορές (ΣΛ=2,8, 95% ΔΕ= 1,0-7,8).Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης υποδηλώνουν ότι οι διαιτητικές συνήθειες των ασθενών μπορεί να επηρεάζουν τη βαρύτητα της OSA, ανεξάρτητα από τον ΔΜΣ. Η παρουσία σοβαρής OSA φαίνεται πως σχετίζεται με αυξημένη πρόσληψη επεξεργασμένων δημητριακών και εν γένει με μη-ισορροπημένες διατροφικές επιλογές.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Τρόπος ζωής - Υγιειονολογικές απόψεις
Αποφρακτική Άπνοια Ύπνου
Αναπνευστικό σύστημα - Ασθένειες
Διατροφικές συνήθειες
βαρύτητα
μεσογειακός τρόπος ζωής
μεσογειακή δίαιτα
θρεπτικά συστατικά
διαιτητικές συνήθειες
Αποφρακτική άπνοια ύπνου
Αναπνοή

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-17


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.